- UTM - https://utm.md -

Concurs privind angajarea a unui specialist serviciul personal

job1

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs privind angajarea în cadrul Direcției Managementul Resurselor, Serviciului Resurse Umane, a unui Specialist serviciul personal.

Responsabilitățile de bază se referă la organizarea şi derularea operaţiunilor de administrare de personal.

Sarcinile de bază:

  1. Verificarea, completarea şi întocmirea documentaţiei de evidenţă şi păstrare a dosarelor personale ale salariaților universităţii în conformitate cu actele normative și legislative.
  2. Introducerea informaţiei necesare în baza de date automatizată privind evidenţa resurselor umane.
  3. Actualizarea permanentă și cu corectitudine a informațiilor din baza de date automatizată privind evidența resurselor umane.
  4. Îndeplinirea oricărei sarcini specifice Serviciului Resurse Umane.

Cerințe către competitorii la concurs:

Informații suplimentare:

Tel. 022-23-54-57 (Serviciul Resurse Umane al UTM)

E-mail: daniela.pojar@adm.utm.md [1]

E-mail: iraida.talmaci@adm.utm.md [2]

Persoanele cointeresate pot expedia CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: daniela.pojar@adm.utm.md [3] sau depune personal sau prin poștă la adresa:

mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare nr. 168, bir. 109.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Data – limită: 30 noiembrie 2017.

(Visited 21 times, 1 visits today)