Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs privind angajarea în cadrul Direcției Managementul Resurselor, Serviciul Achizițiilor Publice, a unui Specialist achiziții publice.

Responsabilitățile de bază se referă la organizarea şi derularea operaţiunilor legate de achiziţiile publice.

Sarcinile de bază:

  1. Întocmirea Planului anual al achiziţiilor publice, prin colaborarea cu celelalte subdiviziuni universitare, pentru acoperirea necesarului de produse, servicii şi lucrări ale UTM.
  2. Elaborarea formalităţilor de publicitate pentru procedurile de achiziţii publice şi elaborarea documentaţiei corespunzătoare acestora, ținând cont de procedurile aplicabile.
  3. Urmărirea executării contractelor de achiziții publice..
  4. Îndeplinirea oricărei sarcini specifice Serviciului Achizițiilor Publice.

Cerințe către competitorii la concurs:

  • Studii superioare relaționate domeniului de activitate – achiziții publice (juridice, economice sau în domeniul conex). Masteratul în domeniul achizițiilor publice va constitui un avantaj;
  • Cunoștințe în operarea sistemelor informaționale moderne (MS Office și gestionarea bazelor de date);
  • Cunoașterea limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va fi un avantaj.

Informații suplimentare:

Tel. 022-23-54-57 (Serviciul Resurse Umane al UTM)

E-mail: daniela.pojar@adm.utm.md

E-mail: iraida.talmaci@adm.utm.md

Persoanele interesate pot expedia CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: daniela.pojar@adm.utm.md sau depune personal sau prin poștă la adresa:

mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare nr. 168, bir. 109.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Data – limită: 30 noiembrie 2017.

(Visited 27 times, 1 visits today)