Pe 20 noiembrie 2017, Universitatea Tehnică a Moldovei – Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (UTM-FCGC), reprezentată de rectorul Viorel BOSTAN, decanul Livia NISTOR-LOPATENCO și Anatolie TARANENCO, șef Departament Inginerie Civilă și Geodezie, pe de o parte, și Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS), reprezentată de Dragoș MARCU, președinte, și Cristian ONOFREI, director executiv pentru relațiile cu terții, pe de altă parte, au semnat un Protocol de colaborare, prin care se intenționează susținerea dezvoltării pieței locale din RM prin creșterea profesională a inginerilor constructori proiectanți de structuri și încurajarea absorbției absolvenților de profil în mediul de proiectare local.

Părțile își propun să realizeze un valoros schimb de informații/cunoștințe între mediul profesional din sectorul proiectării construcțiilor din România și cel academic și profesional din RM; utilizarea legislației europene în domeniul construcțiilor; tranziția mediului studențesc către mediul profesional aferent sectorului proiectării construcțiilor; promovarea bunelor practici privind etica inginerească în desfășurarea activității de proiectant de structuri, dar și, nemijlocit, a profesiei de inginer constructor proiectant de structuri în RM, precum și a inițiativelor de îmbunătățire a bazei tehnice normative și a legislației din domeniul construcțiilor din RM.

Activitățile prevăzute urmăresc organizarea de proiecte și activități comune între UTM-FCGC și AICPS. Este vorba, în special, de organizarea la Chișinău, în cadrul UTM a unor seminarii tehnice, la un interval de 3 luni (4 seminarii anual), cu Invitarea unor personalități din străinătate, pentru a facilita tranziția inginerilor proiectanți către utilizarea standardelor și normelor europene comune de proiectare („Eurocod-uri”), aceste seminarii urmând să aducă într-un spațiu comun ingineri cu experiență din industria proiectării construcțiilor și din sfera academică din România, alături de ingineri practicanți din RM.

De asemenea, se preconizează organizarea unui program de internshipuri, similar programului AICPS organizat cu succes la nivelul municipiului București în anul 2017 și care în 2018 se intenționează a fi extins la nivel național. Un astfel de program de stagii de practică în firme de proiectare poate genera cadrul tranziției studenților la construcții către firmele de proiectare. Totodată, pot fi create premise ca membrii mediului academic și ai celui profesional aferent proiectării construcțiilor să colaboreze asupra unui demers comun, de inserție a absolvenților pe piața muncii.

În scopul promovării profesiei de inginer constructor proiectant părțile își propun organizarea de evenimente destinate elevilor din ani terminali de liceu pentru atragerea acestora către profesia respectivă. Este vorba de prezentări comune UTM-FCGC – AICPS în cadrul liceelor de specialitate și nu numai, precum și vizite interactive în birouri de proiectare, pe șantier și în cadrul facultății.

De asemenea, se propune accesarea de fonduri europene nerambursabile și realizarea în baza acestora a unui website ce ar reprezenta o platformă de joburi pentru sectorul de proiectare din construcții din Republica Moldova cu scopul de a facilita inserția pe piața muncii a specialiștilor de calificare înaltă din domeniul construcțiilor.

Din partea UTM, îndeplinirea prevederilor prezentului Protocol de Colaborare va fi realizată de către Departamentul de Inginerie Civilă și Geodezie al FCGC, acesta având în mod direct atribuții asupra programului de studii ce pregătește ingineri constructori.

La festivitatea de semnare a Protocolului de colaborare dintre UTM-FCGC și AICPS au participat reprezentanți ai Universității Politehnice Timișoara, România, dar și ai  Instituto Superior Técnico din Portugalia, care ulterior au urmat un eficient dialog în cadrul workshopului „INNOvative anti-SEISmic devices for buildings”, organizat în cadrul Proiectului european Proiectul INNOSEIS.

(Visited 21 times, 1 visits today)