În data de 20 noiembrie 2017, aula 420  din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor (FTA) s-a dovedit a fi prea mică pentru toți doritorii de a asista la o prelegere în limba itaiană cu genericul „Managementul anhidridei sulfuroase în oenologia modernă”.

Salutând profesorii, studenții, masteranzii și doctoranzii FTA și oaspeții de la facultatea de profil a Universității Agrare de Stat din Moldova, cercetători de la Academia de Științe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, colaboratori ai Oficiului Național al Viei și Vinului, dr., conf. univ. Vladislav REȘITCA, decanul FTA, a menționat că a devenit tradiție ca la propunerea conducerii Facultății să fie invitați profesori din instituțiile de învățământ și cercetare din UE, pentru a contribui la pregătirea cât mai bună a inginerilor.

Evenimentul dat este însă o premieră. Pentru prima oară un profesor de la Universitatea din Udine, Italia ține o prelegere la FTA. Invitatul, profesorul Roberto ZIRONI, este titular în Dipartimento di Scienze Agro Alimentari, Ambientali e Animali (DSAAA) la cursurile tehnica vinicolă; tehnici speciale oenologice de tratare; tehnologia și calitatea produselor prelucrate; cultura corporativă şi managementul industrial. Deține 5 brevete naţionale și este autor al manualului „Aspecte ale enologiei inovative moderne”și a peste 300 de publicaţii în reviste de specialitate în Italia şi din străinătate. Începând cu anii 90 domnia sa întreține legături de colaborare cu instituțiile de profil din țara noastră, a contribuit la pregătirea a trei doctori în științe tehnice în domeniul oenologie din RM. Iar astăzi este prezent cu o prelegere de o importanță primordială pentru dezvoltarea vinificației.

Pe parcursul a două ore auditoriul a ascultat cu luare aminte subiectele privind utilizarea SO2 în vinificație, impactul asupra calității vinurilor, argumentarea științifică a cantităților admisibile pentru utilizare, cu impact minim asupra sănătății consumatorilor, căile de diminuare a acestor cantități în scopul producerii vinurilor de calitate, în lumina recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății și prevederilor Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privinţa categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice  și restricţiilor aplicate acestora.

În domeniul oenologiei actuale, indiferent de enormul progres al procesului de elaborare şi îmbunătăţire a igienei recoltei, anhidrida sulfuroasă continuă să fie un aditiv indispensabil în elaborarea vinurilor din momentul culegerii strugurilor până la îmbutelierea produselor vinicole. Prin utilizarea mai raţională a sulfului se poate obţine o bună stabilitate a vinurilor. Este de menţionat și faptul că proprietăţile pozitive a bioxidului de sulf le depăşesc cu mult pe cele negative, astfel ajungând a fi astăzi un instrument obligatoriu în tehnologia elaborării, păstrării şi conservării vinurilor. Conţinutul total de anhidridă sulfuroasă al vinurilor nu poate depăși în momentul consumului uman direct 150 mg/l pentru vinurile roșii, 200 mg/l pentru vinurile albe și roze, 185 mg/l pentru toate categoriile de vinuri spumante de calitate și 235 mg/l pentru celelalte vinuri spumante.

Împreună cu un grup de colegi de la DSAAA, profesorul Roberto ZIRONI a organizat  și un master-class pentru profesori privind aprecierea organoleptică a produselor vinicole.

(Visited 20 times, 1 visits today)