- UTM - https://utm.md -

La FCIM tinerii cercetători fac bilanţul anual

UTM_FCIM_1

Conferinţa ştiinţifică anuală a profesorilor, doctoranzilor şi studenţilor de la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (FCIM) a inclus trei platforme de examinare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice efectuate pe parcursul anului 2017.

La inaugurarea evenimentului au participat dr., conf. univ. Victor ABABII, prodecan pentru ştiinţă, dr. hab., prof. univ. Anatolie CASIAN, şefi de departamente, cadre didactice şi cercetători.

În cadrul Secţiei ştiinţa calculatoarelor, informatică şi microelectronică (coordonatori: dr., conf. univ. B. IZVOREANU; dr.hab., prof. univ. I. COJUHARI) au fost audiate 30 de comunicări ştiinţifice privind o arie largă de subiecte din domeniile automaticii, calculatoarelor, microelectronicii şi nanotehnologiilor: factorul termoelectric de putere mărit în cristale de tetratiotetracenă iodată, spectrul renormat al fotonilor în cristale organice de tetratiotetracenă iodată,proprietățile senzoriale ale semiconductorilor oxizi de tipul CuO/Cu2O dopaţi cu metale, influența umidității asupra proprietăților senzoriale ale peliculelor nanostructurate de ZnO:Fe, aplicarea oxizilor semiconductori pentru analiza respiraţiei şi diagnoza maladiilor, efectele tratamentelor termice convenţionale şi rapide asupra benzii optice a TiO2,  modelarea dinamică a tribosistemului de alunecare la mișcare de translație, model evolutiv de poziționare al brațului robotic, metode de identificare a modelelor aproximate ale obiectului de reglare cu elemente identice cu întârziere şi timp mort după răspunsul experimental al procesului,  metode de testare a performanţelor sistemului automat cu modele aproximate ale obiectului de reglare după răspunsul  experimental al procesului industrial, soluţii de utilizare a firelor de execuție în JavaFX, sisteme de conducere în baza calculului membranar, reţea de senzori pentru sisteme multi-agent bazate pe calcul evolutiv, modelarea şi evaluarea erorii în sistemele cu procesare concurentă a semnalelor multidimensionale, sisteme multi-agent evolutiv pentru optimizarea topologiilor de calcul distribuit, propuneri de optimizare a traficului în reţele de calculatoare în baza modelelor de calcul colectiv, criterii de performanţă specifice efectuarii lucrarilor de laborator la specialitatea „Calculatoare şi Reţele”, modele de calcul colectiv pentru identificarea căii optimale de comunicare în sisteme cu procesare distribuită a datelor, agenți adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sistemele și rețelele informaționale ş.a.

Secţia „Baze de date şi securitatea informaţiei” a examinat 30 de comunicări axate pe un spectru amplu de teme actuale privind evoluţia dinamică a bazelor de date şi asigurarea securităţii informaţiei. După cum a remarcat la încheierea sesiunii coordonatorul şi conducătorul ştiinţific al lucrărilor lect. sup. Dorian SARANCIUC, rapoartele au fost prezentate de către masteranzi şi studenți de la anii 3 şi 4, Departamentul Ingineria Software şi Automatică. Unele din ele reprezintă rezultatul cercetarilor facute de către autori în cadrul proiectelor de curs şi proiectelor de licență. Tematicile abordate ţin de caracteristicile specifice și functionalitățile celor mai raspindite sisteme de gestiune a bazelor de date (Oracle, IBM DB2, MS SQLServer, Postgree SQL, My SQL etc.); dezvoltarea limbajelor relaţionale PL/SQL, T-SQL, MySQL, precum şi evoluţia standardului SQL; tehnici pentru accesarea datelor relaţionale prin aplicaţii obiect orientate (Doctrine ORM,  Django ORM, Nhibernate, Entity Framework); utilizarea bazelor de date bazate pe paradigma NoSQL şi cel mai răspândit exponent al acestora, MongoDB, viitorul BD cu NoSQL; prevenirea vulnerabilităţii bazelor de date; utilizarea bazelor de date pe platforme mobile (SQLite); tehnici de recuperare a datelor în BD, backup-uri; utilizarea eficientă a bazelor de date pe platforma .NET (biblioteca Dapper); principii de normalizare a bazelor de date etc.

Departamentul Ştiinţe Socio-Umane, FCIM a organizat atelierul ştiinţifico-didactic „Ştiinţe socio-umane în educația inginerească” (coordonatori: dr., conf. Mihai BRAGA, dr., conf. Gheorghe VARZARI, dr., conf. Manole CARTOFEANU şi dr., conf. Ion VANGHELI).  Aici 22 de studenţi – reprezentanţi de la toate facultăţile, au prezentat rapoarte privind rezultatele cercetărilor următoarelor subiecte ce ţin de problematică filosofică, politologică şi umanistică, rolul științelor socio-umane în formarea intelectuală şi civică a inginerilor: etica conducătorului contemporan, concepţia filozofică a sfântului Augustin, etica lui Democrit şi tineretul de astăzi, Aristotel şi conceptul de fericire, religia în opinia lui Friedrich Wilhelm Nietzsche, abordarea filosofică a sensului existenţei umane, tipuri de sisteme electorale, un centenar de la constituirea statului unitar român, protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private în contextul social şi mass-media, conflictele interumane şi unele căile de soluţionare a lor, bucătăria moleculară – o provocare, integrarea religiilor într-o societate multietnică şi multiconfesională, integrarea individului în grup, bariere în comunicare, actualitatea studierii gesturilor şi mimicii pentru o comunicare nonverbală eficientă, unele probleme de adaptare a tinerilor ingineri în colectivele de muncă, psihologia culorilor în design, consideraţii asupra valorilor răsturnate ale Occidentului – studiu de caz privind mamele-surogat, prejudecări şi discriminări în societate, sugestii asupra astrologiei şi legile ei.

Comunicările fiind prezentate public, au fost completate cu întrebări şi răspunsuri, luări de atitudine, opinii separate şi, în final, evaluate de experţi competenţi. Ulterior urmează a fi desemnați câştigătorii locurilor premiante.

(Visited 55 times, 1 visits today)