Rectorul UTM la Zilele octogenarei TUIAȘI

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) organizează o serie de evenimente dedicate împlinirii a 80 de ani de la semnarea Decretului Regal de înființare a Școlii Politehnice din Iași. La manifestările jubiliare ale universității ieșene a participat și rectorul Universității Tehnice a Moldovei Viorel BOSTAN, alături de numeroși rectori din România și Republica Moldova, reprezentanți ai Academiei Române, Băncii Mondiale, miniștri, consilieri ministeriali, oficiali locali.

Cu ocazia acestui eveniment remarcabil în istoria învăţământului superior ingineresc românesc, rectorul UTM a transmis un mesaj de felicitare Marii Școli TUIAȘI și reprezentanților săi merituoși, mulţumind pentru ajutorul acordat Universităţii Tehnice a Moldovei, îndeosebi în perioada anilor de trecere la predarea disciplinelor tehnice în limba română, în pregătirea cadrelor didactice pentru noile specialităţi din industria uşoară, organizarea stagiilor de perfecţionare a cadrelor didactice, stagiilor de practică ale studenților, crearea colectivelor comune de autori şi editarea manualelor elaborate în comun.

Un moment de referință, la care rectorul UTM a participat în contextul Zilelor Politehnicii ieșene, l-a constituit acordarea titlului de Doctor Honoris Causa cosmonautului Dumitru-Dorin PRUNARIU, primul român în spațiul cosmic, căruia i s-a conferit şi titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Iaşi. Cele două ceremonii s-au suprapus în data de 17 noiembrie, în Aula TUIAȘI.

Comisia pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa a inclus personalități cu un puternic renume academic și științific, între care acad. Bogdan SIMIONESCU, vicepreședinte al Academiei Romane, prof. univ., dr. ing. Sorin CÂMPEANU, rector al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti, preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei.

„Dumitru Prunariu, absolvent de Politehnică, a dat o nouă dimensiune profesiei de inginer atât prin misiunea sa în Cosmos, cât și prin traseul profesional care a urmat aventurii cosmice”, a menționat rectorul TUIASI, prof. univ., dr. ing. Dan CAȘCAVAL.

La rândul său, cosmonautul a făcut o pledoarie pentru cercetarea științifică, menţionând în discursul său „Activităţile cosmice şi impactul lor asupra societăţii” nenumăratele aporturi pe care cercetarea Cosmosului și cea efectuată de către cei plecați în spațiu le-au adus în educație și tehnică, dar și în ceea ce privește protecția mediului, medicină și alte domenii de cercetare. În context, Dumitru PRUNARIU a subliniat importanţa pe care o are finanţarea în cercetare. „De ce ar trebui să cheltuim bani publici într-un domeniu precum cercetarea științifică, și mai ales cea fundamentală, aici intrând, desigur, și domeniul explorărilor cosmice?”, a întrebat retoric cosmonautul. Și a explicat că perspectiva care îndeamnă la reducerea fondurilor menite cercetării este „un mod îngust de a vedea lucrurile, o inițiativă falimentară pentru omenire, fiindcă problemele cele mai importante și cele mai mari progrese ale societății necesită investiții pe termen lung și se produc prin muncă, cercetare, dezvoltare și deseori sunt realizate numai după ani, decenii sau generații după ce investiția este efectuată. Investiția în știință reprezintă investiție în îmbunătățirea condiției umane”.

Evocând momentul decembrie 1968, când misiunea spațială Apollo 8 se îndrepta către Lună și a trimis o imagine a globului pământesc văzut din drumul către satelitul natural al Pământului, Prunariu a insistat asupra valorii globale a activităților în spațiu pentru umanitate: „Acea imagine a șocat, dezvăluind dintr-o dată lumii unitatea și unicitatea planetei pe care trăim. Această imagine a stat la dezvoltarea conceptului „One World”, o lume unitară, care implică mai multe componente majore care se reunesc într-o imagine cuprinzătoare, reprezentând impactul global al activităților spațiale asupra societății, definind astfel valoarea activităților spațiale pentru umanitate. Noi, cei care am privit Pământul nostru de la înălțimi cosmice și suntem 554 până în prezent dintre cei 7,5 miliarde de pământeni, am dobândit aceeași conștiință a integrității și unicității planetei”.

Dumitru-Dorin Prunariu a devenit anterior Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Cluj-Napoca (2007), al Universității Tehnice a Moldovei din Chișinău (2011), al Universității de Vest din Timișoara (2013), al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2014) și al Colegiului Lindsey Wilson din Columbia, Kentucky, SUA (2014).

(Visited 50 times, 1 visits today)