Cercetarea – în vizorul studenţilor şi profesorilor FTA

În data de 16 noiembrie 2017, Facultatea Tehnologia Alimentelor (FTA) a dat startul Conferinţei tehnico-științifice anuale, la care şi-au dat întâlnire studenți, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice, pentru a raporta rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate pe parcursul anului curent.

În mesajul inaugural rostit în şedinţa plenară dr., conf. univ. Vladislav REȘITCA, decanul FTA, a specificat că la ediţia curentă participă tineri cercetători şi colaboratori ai Facultăţii . Totodată, au venit să-şi împărtăşească realizările solicitanţi din Franţa, Spania, Universitatea Agrară de Sat din Moldova şi Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Agenda evenimentului include prezentarea a 22 de comunicări ştiinţifice în plen şi etalarea a 10 postere.

Participanţii la conferință au fost salutaţi cu căldură de către prof. univ., dr. ing. Adrian GRAUR, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în perioada 2004-2012, DHC al UTM, care din partea oaspeţilor de onoare – un grup de profesori de la diverse universităţi din România, a urat participanților la conferință discuţii constructive, invitându-i să participe activ și la acțiunile similare organizate în România.

Rezultatele cercetărilor fundamentale şi aplicative enunţate pe platforma Conferinţei au cuprins domeniile de activitate ale departamentelor FTA. Astfel, au fost expuse ipoteze, analize şi sinteze, au fost făcute concluzii, prognoze, propuneri şi recomandări de implementare în tehnologia alimentelor a investigaţiilor obţinute în ultimul timp privind utilizarea spectroscopiei în infraroşu, UV-vizibilă şi moleculară, rezonanţe magnetice nucleare, cromatografiei de lichide de înaltă performanţă cu ajutorul metodei refractometrice şi fluorimetriei; utilizarea spirulinei în industria de cofetărie; estimarea gradului de poluare a apei potabile si impactul ei asupra factorului uman; caracteristica uvologică a soiului de struguri pentru vin Feteasca neagră, particularităţile agrobiotehnologice a soiurilor autohtone de struguri pentru vin în condiţiile ecologice a plaiului vitivinicol Mirceşti, Ungheni şi indicatorii de calitate a vinurilor obținute din soiul Cabernet-Sauvignon din podgoriile plaiului vitivinicol Purcari; antioxidanţii din frunze şi fructe de măr; certificarea ecologică în agricultura RM; tehnologia de producere și aplicare a entomofagului Aphidoletes aphidimyza; indicatorii de calitate ale perelor şi piersicilor uscate prin metodă convectivă, produselor de panificaţie şi celor lactate, fermentate fabricate din lapte de capră; pulberea de dovleac în produse de patiserie; impactul metabisulfiților în păstrarea strugurilor de masă; proprietățile funcționale ale fibrelor alimentare şi alte subiecte interesante.

Studenta anului IV, Alexandra LEȘANU, a mărturisit:

– Participarea la conferinţă este o experienţă foarte bună. Împreună cu colegii mei, Iurie SCUTARU şi Aliona SCLIFOS, am format o echipă de cercetare şi, sub îndrumarea profesorilor, am studiat calitatea vinurilor obținute din soiul Cabernet-Sauvignon la vinăria Purcari. Cunoştinţele obţinute şi capacitatea de a lucra în echipă ne vor fi de folos, când ne vom angaja la lucru şi ne vom afirma ca ingineri.

Conferinţe ştiinţifice anuale ale studenților, masteranzilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice urmează a fi desfăşurate la toate cele nouă facultăţi ale UTM.

(Visited 29 times, 1 visits today)