„Tinerii sunt ziua noastră de mâine” – e un dicton mereu actual. Dar viaţa nu se măsoară doar cu „azi” şi cu „mâine”, ci şi cu oameni şi faptele lor, trasând calea dintre început şi împlinire. Vouă, tinerilor studioşi, creatori de fapte şi valori, vă revine nobila misiune de a parcurge această cale a împlinirilor. Explorați necunoscutul, regăsindu-vă în el sensul şi rostul! Săpaţi adânc în solul cunoaşterii, pentru că în el stă puterea devenirii voastre!

(Visited 42 times, 1 visits today)