- UTM - https://utm.md -

Aur pentru UTM la Târgul Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă pentru Tineret ICE-USV

UTM_ICE-USV_r_result

În perioada 2-4 noiembrie 2017, Valeriu ODAINÂI, doctorand în cadrul Departamentului Bazele Proiectării Mașinilor (BPM), Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT), a participat la Târgul Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret ICE-USV (Innovation and Creative Education) organizat în premieră la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.

Având drept scop promovarea creativității tehnice și a inovării în mediul studenților, doctoranzilor și tinerilor inventatori, ICE-USV a inclus o expoziție internațională de invenții prejurizate în urma unei etape de calificare, în cadrul căreia au fost etalate 33 de lucrări ale autorilor din România, Republica Moldova, Malaiezia, Maroc, Indonezia, China, India, SUA, Franța, Rusia, Bulgaria.

În cadrul manifestării expoziţionale Universitatea Tehnică a Moldovei a fost prezentă cu trei postere, care includ invenții și realizări în domeniul sistemelor de conversie a energiei regenerabile:

Împărtășindu-și impresiile de la acest eveniment de o deosebită anvergură în domeniul inventicii şi creativităţii ştiinţifice, drd. Valeriu ODAINÂI a menționat:

– Suntem foarte mândri de faptul că standurile Universității Tehnice a Moldovei au trezit un viu interes, vizitatorii adresând numeroase întrebări privind valorificarea energiei regenerabile în Republica Moldova, posibilitățile de implementare a lucrărilor științifice, evaluarea potențialului regenerabil etc. Organizatorii au subliniat nivelul înalt al lucrărilor expuse de UTM, arătându-se dispuși să inițieze o colaborare mai strânsă în cadrul proiectelor transfrontaliere. Folosindu-mă de prilej, țin să exprim sincere mulțumiri comitetului de organizare, în deosebi coordonatorului – prof., dr. ing. L. Dan MILICI și dr. ing. Mihaelei POIENAR, pentru buna desfășurare a evenimentelor în cadrul ICE-USV, la fel și membrilor juriului format din cadre didactice din 4 centre universitare: Suceava, Iași, Cluj-Napoca, Sibiu, și nu în ultimul rând dlui Andrei Victor SANDU, președintele Forumului Inventatorilor Români, care a participat la acțiune.

(Visited 35 times, 1 visits today)