În perioada 2-4 noiembrie 2017, Valeriu ODAINÂI, doctorand în cadrul Departamentului Bazele Proiectării Mașinilor (BPM), Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT), a participat la Târgul Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret ICE-USV (Innovation and Creative Education) organizat în premieră la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.

Având drept scop promovarea creativității tehnice și a inovării în mediul studenților, doctoranzilor și tinerilor inventatori, ICE-USV a inclus o expoziție internațională de invenții prejurizate în urma unei etape de calificare, în cadrul căreia au fost etalate 33 de lucrări ale autorilor din România, Republica Moldova, Malaiezia, Maroc, Indonezia, China, India, SUA, Franța, Rusia, Bulgaria.

În cadrul manifestării expoziţionale Universitatea Tehnică a Moldovei a fost prezentă cu trei postere, care includ invenții și realizări în domeniul sistemelor de conversie a energiei regenerabile:

  • TURBINE EOLIENE CU AX ORIZONTAL DE PUTERE MICĂ (autori: Valeriu ODAINÂI, drd. DBPM, FIMIT; Andrei PLATON, masterand Departamentul Inginerie și Management Industrial, FIMIT, Marin GUȚU, dr. ing., DPMAI – Departamentul Procese, Mașini și Aparate Industriale, FIMIT) – invenții ce se referă la turbinele eoliene cu ax orizontal de putere mică (protejate cu 3 brevete de invenție, obținute în anul 2017) cu scopul de a spori eficiența de conversie a rotorului turbinei eoliene, a simplifica construcția cu elemente inerționale și a majora rezistența mecanică a palei; imagini ce oglindesc implementarea lucrărilor științifice, premiată la ICE-USV cu Medalia de Aur și o Diplomă de Excelență.
  • TURBINE EOLIENE CU AX VERTICAL COMBINATĂ (autori: Ion RABEI, drd., DBPM, FIMIT, Gavril PORCESCU, drd., DBPM, FIMIT, Marin GUȚU, dr. ing., DPMAI, FIMIT) – invenții ce se referă la turbinele eoliene cu ax vertical de putere mică (protejate cu un brevet de invenție, obținut în anul 2015) cu scopul de a spori eficiența de conversie a energiei eoliene în zone cu potențial eolian redus prin posibilitatea rotirii în direcții opuse a rotoarelor de tip Dareus și Savonius, care asigură rotirea statorului și rotorului generatorului electric în direcții opuse, premiată la ICE-USV cu Medalia de Aur.
  • SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIEI SOLARE FOTOVOLTAICE (autori: Ion COZMA, drd., DBPM, FIMIT, Valeriu ODAINÂI, drd., DBPM, FIMIT, Stanislav SLOBODANIUC, student, anul II, „Ingineria și Tehnologia Transportului Feroviar”, FIMIT) – mecanisme de orientare a panourilor fotovoltaice de urmărire a soarelui (protejate cu trei brevete de invenție obținute în anul 2016) cu scopul de a majora energia convertită de la soare, de a spori capacitatea portantă, fiabilitatea și a preciziei de urmărire a soarelui prin utilizarea unei construcții modulare cu un număr redus de elemente, premiată la ICE-USV cu Medalia „Euroinvent”.

Împărtășindu-și impresiile de la acest eveniment de o deosebită anvergură în domeniul inventicii şi creativităţii ştiinţifice, drd. Valeriu ODAINÂI a menționat:

– Suntem foarte mândri de faptul că standurile Universității Tehnice a Moldovei au trezit un viu interes, vizitatorii adresând numeroase întrebări privind valorificarea energiei regenerabile în Republica Moldova, posibilitățile de implementare a lucrărilor științifice, evaluarea potențialului regenerabil etc. Organizatorii au subliniat nivelul înalt al lucrărilor expuse de UTM, arătându-se dispuși să inițieze o colaborare mai strânsă în cadrul proiectelor transfrontaliere. Folosindu-mă de prilej, țin să exprim sincere mulțumiri comitetului de organizare, în deosebi coordonatorului – prof., dr. ing. L. Dan MILICI și dr. ing. Mihaelei POIENAR, pentru buna desfășurare a evenimentelor în cadrul ICE-USV, la fel și membrilor juriului format din cadre didactice din 4 centre universitare: Suceava, Iași, Cluj-Napoca, Sibiu, și nu în ultimul rând dlui Andrei Victor SANDU, președintele Forumului Inventatorilor Români, care a participat la acțiune.

(Visited 26 times, 1 visits today)