Şi profesorii învaţă

20 de cadre didactice de la toate facultăţile UTM au absolvit cursurile de studiere a limbii engleze. În data de 9 noiembrie ei au primit certificate ce confirmă nivelul de cunoaştere a limbii studiate.

Dr., conf. univ. Valentin AMARIEI, prorector UTM pentru formarea continuă şi parteneriate, i-a felicitat pe proaspeţii absolvenţi cu prilejul acestui eveniment important din cariera lor profesională şi le-a urat aplicare activă a limbii engleze în procesul de pregătire a inginerilor. Suntem profund satisfăcuţi că iniţiativa rectorului UTM de a instrui corpul profesoral la limba engleză din contul mijloacelor speciale se implementează cu succes prin Centrul Universitar de Formare Continuă. Or, cunoaşterea limbii engleze va permite să organizăm instruirea studenţilor în limba engleză, inclusiv a celor care vor veni la UTM prin programe de mobilitate academică.

Dr., conf. univ. Svetlana CATERENCIUC, şef Departament Limbi Străine, a specificat că, în funcţie de nivelul iniţial de cunoaştere a limbii engleze, în toamna aceasta au finisat cursurile două grupe cu durata studiilor de trei ani, şi o grupă care a învăţat 2 ani, câte 12 ore pe săptămână, frecventând în total câte 360 de ore anual. Cursanţii au susţinut un test în scris. Apoi au prezentat oral o secvenţă dintr-un curs normativ, pe care îl predau la UTM, demonstrând abilităţi şi deprinderi de comunicare, şi au răspuns la întrebările colegilor de grupă, aceştia fiind pe post de studenţi. În prezent, peste 150 de cadre didactice studiază limba engleză – 6 grupe la anul I şi în câte 2 grupe la anii II şi III.

Pentru mine cunoaşterea limbii engleze este strict necesară, a declarat dr. Irina COJUHARI, conf. univ. în Departamentul Ingineria Software şi Automatică, FCIM. Dânsa predă cursuri la Filiera Anglofonă. În opinia sa, cunoscând această limbă, va putea valorifica oportunităţile de mobilitate academică, perfecta proiecte didactice şi de cercetare, finanţate de parteneri externi de dezvoltare ai RM. Pe această cale, din partea colegilor, care au frecventat cursurile, aducem sincere mulţumiri administraţiei UTM şi profesorilor din cadrul Departamentului Limbi Străine, pentru posibilitatea de a mai cunoaşte o limbă de circulație internațională.

(Visited 82 times, 1 visits today)