Delegaţia Universităţii Tehnice a Moldovei formată din Viorel BOSTAN, rector, Serghei ANDRONIC, prorector pentru studii, Larisa BUGAIAN, prorector pentru probleme financiare și relații internaționale, şi Dinu ŢURCANU, şef Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii, efectuează în perioada 5-11 noiembrie o vizită de studiu la Ilmenau University of Technology, Germania, în cadrul programului Erasmus+ DE01-KA 107.

În cadrul vizitei delegația UTM a avut întrevederi cu rectorul TU Ilmenau, Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. mult. Prof. h. c. mult., Peter SCHARFF, şi Dr. Frank MARCH, director TU Ilmenau International School, în cadrul cărora rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a făcut o prezentare detaliată a structurii Universităţii Tehnice a Moldovei și a expus direcţiile principale de cercetare. Au fost abordate mai multe subiecte privind parteneriatele ulterioare şi oportunităţile de cercetare cu UTM. De asemenea, au fost examinate direcţiile de studii pentru organizarea unor eventuale mobilităţi academice în cadrul ciclurilor licenţă şi master pentru studenţii UTM, precum și perspectivele realizării unor programe de dublă diplomă între UTM şi TU Ilmenau.

Reprezentanții UTM au vizitat și Department of Electrical Engineering and Information Technology”, Electrical Apparatus and Switchgear Group, avându-l ca gazdă pe prof. univ. dr. ing. Frank BERGER, care le-a prezentat direcţiile principale de cercetare ale departamentului şi unele laboratoare de aparate electrice. Departamentul respectiv constituie un veritabil punct de atracție, impresionând prin prezentarea în timp real a unor experimente cu produse şi soluţii de înaltă tensiune. În contextul dat a fost firească și oportună predilecția delegației UTM de a iniția examinarea unor oportunităţi de colaborare cu TU Ilmenau pe domeniul „Electrical Engineering”.

În data de 6 noiembrie, în Sala Senatului, delegaţia UTM a avut fericitul prilej de a participa la ceremonia de decernare a titlului Doctor Honoris Cauza al TU Ilmenau dlui prof., dr. ing. Adrian GRAUR din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, România. Evenimentul a avut o conotație aparte pentru delegația noastră, dat fiind că omagiatul este și DHC al UTM.

Un moment special al vizitei la Ilmenau l-a constituit și întrevederea cu Irina TRIBUSEAN, care este sora lui Vladimir TRIBUSEAN, absolvent al programului FAF (Filiera Anglofonă, FCIM), care actualmente îşi face studiile doctorale în cadrul TU Ilmenau pe domeniul Digital Media Communication. Dânsa făcut o incursiune în specificul studiilor doctorale din cadrul TU Ilmenau și a oferit mai multe detalii privind cercetările ce țin de domeniul realităţii virtuale în Digital Media Communication – un domeniu de mare viitor.

De asemenea, delegaţia UTM a avut o întrevedere cu dr. ing. Detlef STREITFERDT din cadrul TU Ilmenau, Computer Science & Automation Faculty, Institute of Computer Engineering, Software Architectures and Product Lines Group şi Dr. Heiner Dintera, Project Coordinator GRIAT, în cadrul căreia a luat cunoștință de curricula de studii a Facultăţii pe domeniul IT, specificul studiilor pe acest domeniu, exemple de elaborare a proiectelor de licenţă şi tezelor de master.

Un moment special l-a constituit întâlnirea cu Oxana DUNAV şi Alexandru-Tudor MEREUŢĂ, studenţi FCIM, UTM, care din luna octombrie se află la TU Ilmenau în mobilitate academică tip licenţă pe o durată de un semestru de studii. Dânșii au relatat detaliat despre experienţa de studii pe care o au deja în Germania, specificul şi diferenţa proceselor educaţionale dintre UTM şi această instituție germană de prestigiu. Profesorii prezenţi la întâlnire au mulţumit administraţiei UTM pentru selecţia eficientă în cadrul mobilităţii academice, menţionând că aceşti doi studenţi şcoliţi la UTM sunt bine pregătiţi şi fac faţă tuturor cerinţelor de studii în cadrul TU Ilmenau. Vizita în cadrul acestei facultăţi a fost marcată de o impresionantă prezentare a unor soluţii de Realitate Virtuală pentru modelarea produselor în domeniul ingineriei mecanice, tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor etc.

Pe perioada şederii în Germania, delegaţia UTM va vizita şi Friedrich-Schiller-University din Jena, unde va participa la un seminar de instruire organizat în cadrul Programului ERASMUS+ – International Staff Training Week.

(Visited 18 times, 1 visits today)