Practica – un bun început în cariera de inginer

La facultăţile UTM numărătoarea bobocilor continuă cu audierea rapoartelor privind desfășurarea stagiilor de practică ale studenţilor. Au ieșit la rampă și studenţii grupei IMIA-141, care studiază specialitatea ,,Tehnologia produselor alimentare”, opțiunea „Inginerie și management în industria alimentară”, Facultatea Tehnologia Alimentelor.

Conf. univ., dr. Vasile TĂRÎŢĂ, conducătorul practicii tehnologice, Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare, se arată mulțumit de faptul că eforturile depuse n-au fost în zadar. Departamentul a identificat cele mai indicate întreprinderi din punct de vedere tehnologic, pentru ca studenţii să beneficieze de condiţii bune în timpul practicii. Iar studenţii au realizat cu succes obiectivele trasate.

Studenta Iana COJUHARI a fost repartizată la SA ALFA-NISTRU şi a revenit cu o salbă de impresii:

– Practica tehnologică la această întreprindere modernă mi-a ajutat să-mi consolidez cunoştinţele teoretice acumulate la cursuri, seminare şi lucrări de laborator. Suportul teoretic acumulat la facultate mi-a fost de mare ajutor, acesta însă constituie doar un abecedar pentru cariera de inginer-tehnolog. Practica bate gramatica, cum s-ar spune. La întreprindere mi-am format abilităţi în procesarea fructelor şi legumelor, am luat cunoştinţă de metodele şi tehnicile de fabricare a conservelor, am căpătat experienţă de lucru în echipă. Angajaţii companiei –  persoane competente, deschise şi foarte binevoitoare, ne-au pus la dispoziţie toate materialele necesare pentru a înţelege profund modul de funcţionare a unei întreprinderi şi procesele de fabricare a conservelor.

Şi Luminiţa STRATUŢA și-a făcut practica tehnologică la SA ALFA-NISTRU, împărtăşindu-și cu profundă satisfacţie experienţa trăită:

–  Fabrica este înzestrată cu utilaj modern, cu un grad înalt de automatizare şi mecanizare avansat, ceea ce îi permite să producă o gamă de peste 30 de tipuri de produse de înaltă calitate, distribuite în Germania, Austria, România, Belarus, Kazahstan, Rusia, dar şi pe piaţa locală. Aici am avut posibilităţi reale să aplicăm în practică cunoştinţele însuşite la facultate, să descoperim multe secrete profesionale ale inginerilor din industria de conserve.

Ecaterina MISTREŢ s-a deplasat în oraşul Afumaţi din România:

– Mi-am făcut practica la fabrica OCEAN FISH SRL – lider în semipreparate
din pește, fructe de mare, pește congelat sau afumat. Fabrica dispune de echipamente de producere şi ambalare de înaltă performanţă, acestea fiind achiziţionate pe criteriul îmbunătăţirii calităţii în pas cu cerinţele consumatorului. OCEAN FISH produce peste 200 de tipuri de produse, care sunt distribuite în unităţile de desfacere din România, R. Moldova, Grecia, Bulgaria, Italia, Spania, alte ţări. Ţinând cont că peştele ocupă un loc de seamă în alimentaţia omului, acest stagiu de practică în industria de prelucrare a peştelui mi-a îmbogăţit cunoştinţele teoretice şi mi-a format deprinderi practice indispensabile unui bun specialist în industria alimentară. Acest stagiu de practică reprezintă pentru mine o bună pistă în viitoarea carieră de inginer.

Pe drept cuvânt, stagiile de practică constituie un bun început în cariera de inginer.

(Visited 40 times, 1 visits today)