În data de 2 noiembrie 2017 la FCIM a fost organizată lecția publică „Securitatea și justiția în era digitală” adresată studenților de la facultățile Calculatoare, informatică și microelectronică și Electronică și telecomunicații.

Studenții au fost salutați de către Ana NEGRU, coordonator de programe, Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Moldova, și decanul Facultății CIM, conf. univ., dr. Ion BALMUȘ.

Lecția publică a inclus abordarea a trei teme actuale:

  • E-guvernare: cazul Estoniei: Victor GUZUN, fost Ambasador al R. Moldova în Estonia, profesor la Universitatea Tehnologică din Tallinn, manager Guzun Consulting;
  • Atribuțiile Procuraturii în combaterea crimelor cibernetice: Alexei LUNGU, procuror, Secţia tehnologii informaţionale şi combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcţiei urmărire penală şi criminalistică a Procuraturii Generale;
  • Operații cibernetice și structuri militare implicate: Igor ZAVALSKI, lector, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

După prezentări studenții au adresat mai multe întrebări oaspeților. Pentru originalitatea întrebărilor, unii dintre ei au fost premiați de către Victor GUZUN, ex-Ambasador al Republicii Moldova în Estonia.

(Visited 7 times, 1 visits today)