Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale” în desfășurare la IFCAAC

Universitatea Tehnică a Moldovei și Proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL) au semnat un contract de colaborare și suport, prin care Institutului de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării (IFCAAC) i se deleagă, în perioada octombrie 2017 – martie 2018, atribuții de elaborare a unor noi module de instruire pentru angajații întreprinderilor prestatoare de servicii de apă și canalizare din Republica Moldova.

Activitățile prevăzute în contractul respectiv au demarat cu succes. În perioada 17-19, 24-26 octombrie în incinta IFCAAC s-au desfășurat două module: „Managementul resurselor umane” și „Rolul operatorilor de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare în procesul de atragere a investițiilor, proiectare, construcție și dare în exploatare a obiectelor de alimentare cu apă și de canalizare”.

Programul acordă sprijin calificat şi eficient întreprinderilor furnizoare de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, membre ale Asociaţiei Moldova Apă-Canal (AMAC), parteneri ai GIZ și beneficiari ai Fondului Național de Dezvoltare Regională.

Obiectivul Programului MSPL constă în asigurarea consolidării şi dezvoltării capacităţilor legate de atragerea investițiilor în domeniul serviciilor de apă și canalizare pentru Operatorii „Apă-Canal” din Republica Moldova.

(Visited 34 times, 1 visits today)