La UTM continuă implementarea activităţilor din cadrul proiectului „ERASMUS+ Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)”, beneficiari fiind nemijlocit studenţii, care urmează din 1 septembrie 2017 programul „Ingineria software” recent elaborat.

Dr., conf. univ. Dumitru Ciorbă, şef Departament Ingineria Software şi Automatică din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică specifică că în cadrul disciplinei „Dezvoltare personală și profesională” s-a propus a iniţia cu beneficiarii proiectului PBLMD un dialog profesor-studenţi despre conceptele și filosofia acestui demers educaţional privind predarea-învăţarea bazată pe probleme centrată pe student, încurajarea studenţilor de a se implica activ, independent şi constructiv în identificarea şi soluţionarea problemelor, fiind ghidaţi şi îndrumaţi de cadrele didactice, sporirea competitivității studenților pe piaţa muncii și a posibilităților de angajare a lor”.

Coordonatorul UE al proiectului PBLMD de consolidare a capacităților în domeniul învățământului superior, dr., prof. univ. Romeo ȚURCAN, într-o atmosferă creativă, le-a povestit ce înseamnă să fii profesor universitar într-o instituție de învăţământ din Danemarca, în special la Universitatea din Aalborg; i-a familiarizat cu obiectivele şi finalităţile PBLMD; autonomia de învăţare şi beneficiile lucrului în echipă al studenţilor, rolul mentorului în monitorizarea procesului educaţional; legătura cu mediul de afaceri, stagiile de practică şi subiectele reale pentru tezele de licenţă; valorificarea eficientă a oportunităţilor de mobilitate academică ca o şansă de sporire a performanţelor; pe parcurs a răspuns la întrebări, satisfăcând curiozitatea celor prezenţi.

Proiectul PBLMD este implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
Mai multe informații despre PBLMD pot fi găsite pe www.pblmd.aau.dk și https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/
și pagina PBLMD UTM https://proiecte.utm.md/pblmd/

(Visited 2 times, 1 visits today)