Banca Comercială Română Chişinău SA (BCR Chişinău) a anunţat câștigătorul concursului „Bursa  Speranței” pentru anul academic 2017-2018, acordată pentru rezultate remarcabile la învăţătură şi în cercetare.

În cadrul celei de-a III-a ediţii, desfăşurată în perioada 26 iunie – 30 septembrie 2017, din cei 69 de concurenţi unicul câştigător a fost selectat doctorandul Vasile POSTICA, anul II, Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală (DMIB), Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică a Universităţii Tehnice a Moldovei. Premiantul va beneficia de un suport financiar al „BCR Chișinău” pe parcursul a doi ani de studii pentru acoperirea cheltuielilor în realizarea programului de cercetare.

Succesul discipolului UTM nu este întâmplător. Palmaresul său de până acum denotă  o perseverență și tenacitate constantă: a câștigat premiile Senatului pentru proiectul de licenţă şi teza de master, mai multe concursuri de microelectronică din ţară şi de peste hotare, în perioada anilor 2013-2017 s-a afirmat în mai multe proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare, rezultatele obţinute fiind reflectate în peste 50 de articole publicate, 29 dintre ele – în reviste internaţionale, cotate ISI şi SCOPUS, iar 2 cele mai relevante rezultate fiind diseminate pe  copertele a două reviste de profil.

„Ţin să mulţumesc cordial juriului şi conducerii „BCR Chișinău” pentru înalta apreciere a rezultatelor obţinute şi aduc sincere sentimente de profundă gratitudine corpului profesoral al DMIB şi Scolii doctorale „Ştiinţa calculatoarelor, electronică şi comunicaţii” pentru susţinere în demersul meu ştiinţific,  a declarat Vasile POSTICA. Bursa anuală în valoare de 60 mii lei va constitui un suport foarte binevenit în procurarea unor echipamente pentru realizarea investigațiilor în cadrul tezei de doctorat, în special aparate de măsurare foarte fine, de care nu dispunem în ţară. Sub îndrumarea conducătorului ştiinţific a prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, mi-am propus să cercetez problema ştiinţifică şi aplicativă privind minimizarea influenţei umidităţii asupra proprietăţilor senzoriale ale nanostructurilor şi oxizilor metalici: proiectarea, elaborarea şi asamblarea unei instalații de testare a dispozitivelor cu senzori și nanosenzori de gaze și fotodetectori de radiație ultravioletă, cu posibilitatea de a crea diferite valori ale umidității relative, precum și diferitelor tipuri de atmosfere (oxidante, inerte, reducătoare), îmbunătățirea performanțelor senzorilor pe bază de nanostructuri de oxizi metalici (ZnO, CuO, Cu2O, Fe2O3, SnO2, MoO3) prin dopare și funcționalizarea suprafeței cu metale nobile sau prin tratare în diferite medii oxidante, inerte, reducătoare, cu vapori de diferiți compuși volatili, cu fabricarea în baza acestor nanomateriale a senzorilor de gaze nocive sau explozibile și a fotodetectorilor de radiație ultravioletă, funcționali și stabili în timp pentru lucrul în mediul ambiant, precum și o umiditate înaltă.”

Concursul „Bursa Speranței” a fost lansat oficial de „BCR Chișinău” pe 14 mai 2015 cu scopul susținerii tinerilor studioși din Moldova, care au obținut rezultate excelente în activitatea de studii și cercetare la licență/ master/ doctorat în domeniul tehnic, agricol, medical sau pedagogic, cu un impact deosebit pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

Sincere felicitări câştigătorului „Bursei Speranţei” şi profesorilor care l-au îndrumat!

(Visited 21 times, 1 visits today)