La Facultatea Energetică și Inginerie Electrică (FEIE), a fost inaugurată, astăzi, o nouă platformă didactico-ştiinţifică – Laboratorul „Surse regenerabile de energie” (SRE).

Citește mai mult

Administrația Universității Tehnice a Moldovei, în persoana rectorului Viorel BOSTAN, și Direcția TIC, șef – Dinu ȚURCANU, au negociat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC (ATIC) transmiterea în comodat a 16 calculatoare Apple MAC către noile săli de studii PBL (Problem Based Learning) inaugurate recent la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, programul de studii „Ingineria Software”.

Citește mai mult

Pe 27 noiembrie 2017, titulara cursului „Dezvoltare personală și profesională” din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, dna  Elena GOGOI, a adus în fața studenților programului de studii „Ingineria software” (Filiera Anglofonă/FAF) un invitat special – pe Alexandru BORDEA, business trainer.

Citește mai mult

Ecole Centrale de Nantes, Franța, anunța admiterea la Programul de master Erasmus Mundus EMARO+ „Master European în Robotică Avansată+”.

Citește mai mult

Reprezentanții universităților din Republica Moldova, membre ale consorțiului proiectului LMPI,  au realizat în perioada 12-26 noiembrie 2017 o vizită de studiu la Piraeus University of Applied Sciences din Grecia. Citește mai mult

Victoria DANILĂ, maistru instruire de producție în cadrul Departamentului Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor Textile şi din Piele, Facultatea Textile şi Poligrafie, se numără printre cele patru câștigătoare ale Concursului „Gala antreprenoriatului feminin 2017”, ediția a III-a, desemnate de platforma Națională a Femeilor din Moldova în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Ceremonia de premiere a avut loc ieri, în cadrul Forumului Național al Femeilor din Moldova „Antreprenoriatul feminin – potențial de dezvoltare regională”.

Citește mai mult

În perioada 21-26 noiembrie 2017 delegația Universităţii Tehnice a Moldovei, constituită din prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rector;  prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector; prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, prorector; Tatiana LUCINSCHI, șef Serviciu Relaţii Internaţionale, efectuează o vizită de studiu la Universitatea din Maribor, Slovenia.  Citește mai mult

Repere privind dezvoltarea învățământului tehnic în Republica Moldova.

La 1 septembrie 1959, în cadrul Universității de Stat din Chișinău (prezent Universitatea de Stat din Moldova, USM) a fost deschisă specialitatea „Tehnica Măsurărilor Electrice”, iar din 1962 – specialitatea „Automatică și Telemecanică”. Fondarea Institutului Politehnic din Chișinău prin decizia Guvernului RSSM nr. 212 din 28 aprilie 1964 s-a efectuat în baza a 4 facultăți tehnice ale Universității de Stat și a Facultății de Electrificare a Institutului Agricol din Chișinău, cu instruirea studenţilor la 22 specialități în cadrul a 28 catedre.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs privind angajarea în cadrul Direcției Managementul Resurselor, Serviciului Resurse Umane, a unui Specialist serviciul personal.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs privind angajarea în cadrul Direcției Managementul Resurselor, Serviciul Achizițiilor Publice, a unui Specialist achiziții publice.

Citește mai mult