S-au scurs 28 de ani de când la Universitatea Tehnică a Moldovei a fost iniţiată formarea specialiştilor pentru sectoarele industriei ușoare, în ianuarie 2017 Facultatea respectivă fiind redenumită în Facultatea Textile și Poligrafie. Inițial au fost pregătiţi primii ingineri în domeniul confecţiilor textile, ulterior spectrul domeniilor de specializare fiind extins: confecţii din piele şi înlocuitori; design vestimentar; design şi tehnologii poligrafice; inginerie şi management în industria uşoară. Iar în anul 2016 a fost lansată prima promoție de absolvenți la specialitatea „Arte decorative”, cu opțiunea „Design textil”.

Prin instruirea tinerilor de o factură profesionistă de calitate, promovarea activităţilor de proiectare, cercetare şi transfer tehnologic, bazate pe colaborări şi parteneriate, Facultatea a contribuit la susţinerea şi dezvoltarea branşei industriei uşoare. De la înfiinţare, timp de 18 ani, Facultatea a fost condusă și dezvoltată de doctorul în arte Constantin SPÂNU, care a şi inițiat Simpozionul Internaţional „Creativitate. Tehnologie. Marketing” (CTM-2017), cu o periodicitate de o dată la trei ani, ajungând acum la a IV-a ediţie.

Simpozionul CTM-2017 şi-a demarat lucrările în data de 26 octombrie 2017. La deschiderea oficială a Simpozionului „Creativitate. Tehnologie. Marketing”, participanţii şi invitaţii de onoare au fost salutaţi cordial, cu multă inspiraţie şi urări de succes de către  prof. univ., dr. hab., Viorel BOSTAN, rector UTM; dr., conf.univ. Valentina BULGARU, decanul Facultăţii Textile și Poligrafie; prof. univ., dr. ing., directorul general al SA „Artima” Alexandra CAN, președinte al Asociației Patronale din Industria Ușoară; prof. univ., dr. ing. Cristina MOHORA, Universitatea Politehnica, Bucureşti; Cristina UNGUREANU, managerul Companiei „Electronic design & Consulting group”.

În cadrul a două şedinţe plenare au fost audiate şapte rapoarte despre locul industriei ușoare a Moldovei în competiția globală, fabricația asistată integrată, strategiile de schimbare în industria fashion la scară mondială, abordări contemporane în designul şi proiectarea îmbrăcămintei, comportarea în finisare a materialelor textile din fibre cu conținut de vitamina Е în amestec cu fibre de bumbac, unele tendinţe de dezvoltare a industriei poligrafice.

A doua zi, în 7 secţiuni, sub îndrumarea moderatoarelor conf. univ., dr. Valentina BULGARU şi conf. univ., dr. Viorica CAZAC, şef Departament Design şi Tehnologii Poligrafice, participanţii  la simpozion au examinat 17 comunicări cu subiecte privind: evoluţia artelor plastice şi decorativ-aplicative, etnografiei, designului și modei; arta, designul grafic și designul media, tehnologiile şi materialele editoriale şi poligrafice; studiile antropometrice și proiectarea produselor vestimentare, unele soluții inovative în proiectarea și dezvoltarea de produs, sistemele automatizate de proiectare a îmbrăcămintei; generațiile noi de materiale textile, tehnologiile inovaționale de producere a vestimentației, sisteme avansate de organizare a producerii în industria de confecții și tricotaje; soluțiile inovative pentru materiale, produse, tehnologii și sisteme de producere în domeniul produselor de încălțăminte și marochinărie;   politicile și strategiile de marketing din industria uşoară, managementul strategic și operaţional, managementul calității şi resurselor umane; paradigmele și conceptele noi de instruire în învățământul tehnic superior, tehnologiile inovaționale de predare, E-learning şi alte subiecte.

Iar în sesiunea de postere au fost etalate 45 de exponate încadrate în genericul „Creativitate. Tehnologie. Marketing”.

Ultimul acord în cadrul simpozionului l-au oferit studenţii cu o gală de zile mari a modelelor elaborate de viitorii designeri.

Pe parcursul celor trei zile rezervate simpozionului CTM-2017, în urma discuţiilor constructive, au fost analizate probleme actuale din domeniul industriei uşoare şi unele căi de soluţionare, s-au iniţiat noi colaborări fructuoase cu instituţiile similare de învăţământ şi unităţile economice de producere din domeniu, menite să dezvolte un mediu prodigios de cercetare şi antreprenoriat, să impulsioneze calitativ şi durabil ascensiunea acestei importante ramuri din economia ţării.

(Visited 8 times, 1 visits today)