În perioada 11-13 octombrie 2017 s-a desfășurat a 11-a ediție a Conferinței Internaţionale de Sisteme Electromecanice și Energetice SIELMEN 2017, organizată de Facultatea Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată a Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași, Facultatea Inginerie Electrică a Universității din Craiova și Facultatea Energetică și Inginerie Electrică a Universității Tehnice a Moldovei.

Concepută ca un pod științific pan-românesc, ediția din 2017 a conferinței a căpătat amploare internațională, fiind marcată de parteneriatul cu IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineering) și WEC (Wold Energy Council). Obținerea statutului IEEE de către conferința SIELMEN (Conference Record #41311) este o chestiune de prestigiu și recunoaștere internațională, dar reprezintă și responsabilitate colosală și o provocare in primul rând pentru cercetătorii din R. Moldova. Statul IEEE impune engleza ca limba oficială a conferinței, editarea și prezentarea lucrărilor în limba engleză, încadrarea în template-ul standard IEEE, avizarea lucrărilor de cel puțin 2 recenzenți internaționali.

Prima ședința a conferinței SIELMEN-2017 a avut loc miercuri 11 octombrie la Iași, unde au fost prezentate 6 rapoarte, s-au desfășurat Workshop-ul „The Internet of Things and its impact on the electromechanical and power systems” și seminarul „150 years from the Siemens’ great breakthrough”.

La Chișinău ceremonia de deschidere a conferinței a avut loc în sala de festivități UTM joi, 12 octombrie, la care au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Academiei de Științe a Moldovei, Ambasadei României la Chișinău, mediului de afaceri autohton. După aceasta a urmat sesiunea plenară la care au fost prezentate 3 rapoarte de către profesorii Branko BLANUSA (Universitatea din Banja Luka), Nicolae GOLOVANOV (WEC, UPB) și Inga ZICMANE împreună cu Kristina BERZINA (Universitatea Tehnică din Riga). La sesiunea de postere au fost prezentate 32 lucrări din cele 34 programate. Paralel a decurs expoziția „Advances in Electrical and Power Engineering”, în cadrul căreia au fost prezentate realizări și produse ale companiilor locale INFORMBUSINESS, VOLTA, TehElectro-SV, ale profesorilor și studenților UTM de la Centrul de tehnologii spațiale, facultățile FEIE și FCIM. Biblioteca tehnico-științifică UTM a realizat o mica expoziție a noilor publicații din domeniile conexe, cât și toate volumele de lucrări ale celor zece ediții precedente ale conferinței SIELMEN. Pentru unii oaspeți cointeresați au fost organizată o vizită la întreprinderea chișinăuiană BasLift SRL, care a demonstrat un ascensor funcționabil de ultimă generație cu motoare direct drive (fără reductor), convertoare de frecvență reversibile și recuperarea energiei de frânare.

Vineri, 13 octombrie, la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică în 12 secții s-au desfășurat sesiunile orale. În cadrul workshopul „E-learning methods (Moodle) utilization in the Moldovan universities” au fost discutate practicile de utilizare și formulate problemele actuale de dezvoltare a metodelor e-learning de predare-învățare-evaluare. Pentru participanții la SIELMEN cu suportul Regiei de Transport Electric Chișinău a fost realizată o excursie prin Chișinău cu un troleibuz de producție moldovenească, iar pe parcurs a fost demonstrat sistemul de tracțiune bazate pe convertoare electronice de putere și sistemul de alimentare autonom realizate și implementate de compania locală CTȘ INFORMBUSINESS.

Pentru oaspeți și participanții la conferință a fost elaborat și program social special, care a cuprins o vizită în Regatul Vinului de la Cricova, un traseu de vizitare a mănăstirilor Orheiul Vechi, Curchi, Condriță și Căpriana și, desigur, participarea la Hramul Chișinăului.

La conferință au participat autori de lucrări din 14 țări, printre care se numără Franța, Olanda, Italia, Lituania, Bosnia și Herțegovina, Turcia, Iran, Pakistan, Egipt, Algeria, Vietnam. Geografia universităților din România participante la SIELMEN cuprinde orașele Iași, Craiova, Cluj-Napoca, București, Suceava, Timișoara, Hunedoara, Reșița, Brașov ș.a.

Este impunătoare și statistica lucrărilor conferinței. Pe adresa conferinței au fost trimise 185 lucrări, dintre care, după evaluarea de către 2-3 experți internaționali, au fost acceptate pentru publicare în volumul (Proceedings) doar 128 de lucrări. Din numărul celor acceptate la sesiunile conferinței au fost prezentate 120 de lucrări, ceea ce reprezintă un indicator impunător de cca 94%. Doar lucrările raportate în cadrul sesiunilor conferinței vor recomandate pentru publicarea în baza de date internațională IEEE Xplore ® Digital Library.

Din Republica Moldova au prezentat: Universitatea Tehnică a Moldovei – 23 lucrări, Institutul de Energetică al AȘM -13 lucrări, Universitatea de Stat și Universitatea Agrară – câte â o lucrare. Din cadrul UTM la conferința au participat autori de la facultățile FEIE (16 lucrări), FCIM (3 lucrări), FIMIT (3 lucrări) și FTP (1 lucrare), iar Departamentul Inginerie Electrică este lider cu 11 lucrări.

Conferința SIELMEN-2017 a devenit o importantă platformă internațională de dezbateri pentru mediul academic, industrial și de cercetare privind problemele actuale din domeniile politicii și tehnologiilor energetice, sistemelor electromecanice de conversie a energiilor, eficienței energetice și surselor regenerabile de energie, mașinilor și acționărilor electrice performante, echipamentelor și convertoarelor electronice, robotică și mecatronică, automotive și tracțiune electrică, automatizări industriale, metrologie și sisteme de măsurare, management, antreprenoriat, ecologie și educație inginerească.

Conferința SIELMEN-2017 a devenit un exemplu elocvent de parteneriat interuniversitar, care a permis ridicarea statului și indexarea lucrărilor prezentate într-o baze de date internațională, creșterea vizibilității și promovarea imaginii UTM, dezvoltarea relațiilor dintre universități și cercetători.

Președinții conferinței SIELMEN-2017

Dr. ing. prof. Dorin LUCACHE, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

Dr. ing. prof. Sergiu IVANOV, Universitatea din Craiova

Dr. ing. conf. Ilie NUCA, Universitatea Tehnică a Moldovei

(Visited 5 times, 1 visits today)