- UTM - https://utm.md -

Ziua Ușilor Deschise la SUPRATEN pentru studenții anului I ai FCGC

UTM_FCGC_Supraten_r_result

Pe 25 octombrie 2017, Compania SUPRATEN (Supraten Ciocana [1]) a organizat Ziua Ușilor Deschise la SUPRATEN pentru studenții anului I, programul de studii de licență „Construcții Industriale și Civile”, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru a Universității Tehnice a Moldovei.

Pe durata zilei, studenții grupelor academice CIC-1701 și CIC 1702 au beneficiat de excursii în magazinele specializate și de instruiri profesionale în cadrul Centrului de instruire și demonstrare,
unde sunt instruiți maiștri, arhitecți, designeri, constructori, dar şi toți doritorii de a face cunoștință teoretică şi practică cu utilizarea materialelor de construcție şi a tehnologiilor de ultimă generație, produse de compania SUPRATEN.

Studenții au fost însoțiți de către Oleg CAZAC, dr., conf. univ. la Departamentul „Inginerie Civilă și Geodezie”, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Universitatea Tehnică a Moldovei, care a discutat cu personalul și administrația companiei în vederea dezvoltării relațiilor de colaborare dintre mediul social-economic și cel academic în domeniul construcțiilor.

În prezent, fabricile SUPRATEN, echipate cu tehnologii germane de ultimă oră, produc anual 10 000 tone de materiale de vopsit și 120 000 tone de amestecuri uscate. În cadrul companiei activează peste 960 de angajați, în mare parte tineri specialiști, absolvenți ai UTM.

Administrația Universității Tehnice a Moldovei exprimă sincere mulțumiri administrației Companiei SUPRATEN și aprecieri deosebite pentru buna organizare a evenimentului.

(Visited 33 times, 1 visits today)