Stimați profesori, prieteni, elevi cu har pentru fizică!

Avem onoarea să vă adresăm invitația de a participa împreună cu elevii dvs. la ediția a VII-a a Concursului de fizică „In memoriam Mihai Marinciuc”, care se va desfășura în cadrul Zilelor Marinciuc,  organizate de Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc” și Universitatea Tehnică a Moldovei.

Deschiderea concursului va avea loc sâmbătă, 25 noiembrie 2017, la Universitatea Tehnică a Moldovei (Chișinău, bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 168, blocul 1 al UTM), președinte al Comitetului organizatoric fiind prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei; vicepreședinți – conf. univ., dr. în științe Serghei ANDRONIC, prorector pentru studii, și conf. univ., dr. în fizică Spiridon RUSU.

Istoricul concursului

La 26 noiembrie 2017 reputatul profesor Mihai Marinciuc ar fi împlinit vârsta de 79 de ani…

Acum şase ani, la 26 noiembrie 2011, la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” a avut loc I ediţie a concursului – o idee exclusivă a Grupului de iniţiativă a profesorilor de fizică din municipiul Chișinău, realizată de colegi şi discipoli ai profesorului Mihai Marinciuc: Asociația Obștească ICAR, Firma Xerox (director: Tudor ACRISTINEI), a editurilor cu care a colaborat domnul profesor: „Știința” (director: Gheorghe PRINI), „Integritas” (director: Gheorghe NICOLAEV), „Liceum” (director: Iurie MIRON), de Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” (director-adjunct: M. POTLOG, profesor de fizică).

Acţiunea are drept obiectiv crearea oportunităților de formare, dezvoltare şi promovare a elevilor din clasele a VI-a – a XI-a, cu interes şi aptitudini pentru fizică. Preşedinte al Concursului a fost desemnat Spiridon RUSU, dr., conf. univ. la Universitatea Tehnică a Moldovei; preşedinte onorific – Uliu FLOREA, dr., conf. univ. la Universitatea din Craiova. În grupul de lucru se regăsesc personalităţi notorii, fizicieni cunoscuţi: I. EVTODIEV, G. ŢURCANU, V. GHEŢU, M. POTLOG, V. PĂGÂNU, I. MALCOCI, I. HOLBAN, V. BURLEAI, I. NACU, M. CERNEI, M. COTOROS şi mulţi alţii, între care s-a regăsit, până la ediția din anul trecut a Concursului, și regretatul acad. Valeriu Canţer, timp de mai mulți ani preşedinte al Societăţii de Fizică din Republica Moldova și preşedinte CNAA.

Preşedinte al comitetului organizatoric al primei ediţii a Concursului a fost Miron POTLOG, grad didactic superior, director-adjunct, LT „Nicolae Iorga”, iar ediţiile a II-a şi a III-a au fost găzduite de Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti, avându-l ca preşedinte al comitetului organizatoric pe profesorul Igor EVTODIEV.

În anul 2014 Concursul ,,In memoriam Mihai Marinciuc” și-a realizat activitățile la Liceul  Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc”, în cadrul Zilelor Didactice Mihai Marinciuc. Directorul liceului, dr. Gheorghe GÂNJU, președinte al Comitetului organizatoric, vicepreședinte – Ion NACU, profesor de fizică, au asigurat o serie de activități de formare profesională: seminare, ore publice, victorine, întâlniri cu personalități marcante, concursuri și lecturi publice cu participarea elevilor.

Ediţiile a V-a şi a VI-a ale Concursului ,,In memoriam Mihai Marinciuc” s-au desfășurat la Universitatea Tehnică a Moldovei, instituție prestigioasă, în cadrul căreia reputatul profesor a activat pe parcursul mai multor decenii.

Concursul a fost sponsorizat de firma „Xerox Moldova” (director: Tudor ACRISTINII), Editura „Ştiinţa”, director Gheorghe PRINI, Editura „Integritas” (director: Gheorghe NICOLAEV), Asociaţia Obştească ICAR, unde a activat şi regretatul profesor Mihai Marinciuc, iar unele ediții – de LT „Nicolae Iorga”, LT „Orizont”, Durlești şi Universitatea Tehnică a Moldovei.

Cupa transmisibilă a Concursului de fizică „In memoriam Mihai Marinciuc” se află pe parcursul ultimilor ani la Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti, care a demonstrat performanţă prin elevii săi acumulând cel mai mare număr de medalii.

La ediția a VII-a sunt invitați elevi din clasele a VI-a – a XII-a din Republica Moldova, cadre didactice care au colaborat cu regretatul Mihai Marinciuc la elaborarea subiectelor de concurs, la editarea manualelor și culegerilor de fizică școlară. Loturile de elevi și profesorii însoțitori sunt așteptați conform programului la Chișinău, bd. Stefan cel Mare și Sfânt, nr.168, blocul 1. Informații suplimentare – pe siteurile www.utm.md, www.fizica.utm.md, www.facebook.com.

Activitatea are ca scop promovarea interesului pentru fizică, pentru performanță, formarea unei imagini coerente despre învățământul din Republica Moldova, cultivarea tinerei generații, atragerea atenției întregii comunități asupra problemelor copiilor apți de performanță în RM. Nu mai puțin importantă este intenția de a identifica oportunități reale de colaborare eficientă între învățământul secundar general și instituțiile de învățământ universitar în domeniul științelor reale.

Desfășurarea concursului și premierea învingătorilor va avea loc pe 25 noiembrie 2017, conform următorului program:

Înregistrarea: orele 8.30 – 9.30.

Inaugurarea activităților Concursului: ora 9.30.

Repartizarea subiectelor de concurs: începând cu ora 10.00.

Prin participarea dvs. acceptați rolul de promotor și susținător al activității de fizică competitivă, lucru ce va fi popularizat în rândul elevilor și cadrelor didactice pasionați de fizică, în întreaga comunitate.

Înscrierea la concurs se va efectua completând FORMULAR DE ÎNREGISTRARE  până la data de 15 noiembrie 2017, ora 17.00. Printr-un e-mail pe rusu@mail.utm.md puteți preciza lista participanților la concurs.

 Cu respect,

prof. Tamara CURTESCU-MARINCIUC,

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport Chișinău,

dr., conf. univ. Spiridon RUSU, Universitatea Tehnică a Moldovei, președintele Concursului,

Gheorghe GÂNJU, director LTPR ,,Mihai Marinciuc”

(Visited 7 times, 1 visits today)