Concurs de selecţie a studenţilor ERASMUS+

erasmus_logo2014
Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, în cadrul programului Erasmus+. Agrocampus Ouest oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul II studii Masterat ai Facultăţii de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Universităţii Tehnice a Moldovei.

Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2017 – 2018 din 12 februarie 2018 până pe data de 22  iunie 2018.
Valoarea bursei pentru masteranzi este de 850€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 360 €).
Dosarele pot fi depuse, până la 30 octombrie 2017 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadru FTA.
Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).
Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, care va anunța rezultatele finale.
Concursul se adresează masteranzilor anului I de studii, cu frecvența la zi.
Detalii despre oferta academică: Domenii: agroalimentaire, production animale, production végétale, économie agricole, halieutique.
Lien: http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/international/etudiants-etrangers/programme-echange
Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS
 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Curriculum vitae redactat în limba română și în limba engleză (formular Europass + fotografie).
 4. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine, în secțiunea Before the mobility – Tabelul A și semnat de către student și universitatea de origine (șef departament și administrația facultății) în secțiunea Commitment.
 5. Certificat Academic, nivelul masterat, eliberat de administrația facultății (în original și traducere autorizată în limba engleză)
 6. Certificat de competență lingvistică pentru limba franceză (nivel B2)
 7. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire (în original și traducere autorizată în engleză/certificat eliberat în engleză)
 8. Diploma de Licență (în original și traducere autorizată în limba engleză).
 9. Suplimentul la Diploma de Licență (în original și traducere autorizată în limba engleză)
 10. Scrisoare de intenție
 11. Declarație prin care se precizează dacă candidatul a efectuat anterior o mobilitate Erasmus + (dacă este cazul, menționați perioada de mobilitate și instituția gazdă)
Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.
Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS
 1. Criterii de eligibilitate
– să fie student înmatriculat la studii la zi – master la Universitatea Tehnică a Moldovei
– să promoveze cu rezultate bune testul de competență lingvistică pentru Limba franceză
 1. Criterii de selecție
– să îndeplinească condițiile de eligibilitate
– să aibă rezultate academice bune în anul universitar
– să prezinte documentele conform celor menționate anterior
 1. Criterii specifice
– să aibă toate examenele promovate
– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție
– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră
Calendar concurs selecție
25-31.10.2017 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură
                          CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului
02.11.2017       INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1100, bir. 5-512)
02.11.2017       AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
03.11.2017       TRANSMITEREA dosarelor către Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa pentru evaluarea finală
Informații suplimentare
Coordonator relații internaționale FTA
Cristina Popovici, conf. univ., dr.
Email:  cristina.popovici@toap.utm.md
Serviciul Relaţii Internaționale
Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

 

 

 

 

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU