În perioada 19-20 octombrie capitala culturală a tuturor românilor, Iașii, a găzduit cea de-a 12-a ediție a Simpozionului Internațional „Cucuteni 5000 REDIVIVUS: științe exacte și mai puțin exacte” sub genericul „100 ROMÂNIA: 1918-2018. Sărbătorim împreună”.

Lucrările Simpozionului au început pe 19 octombrie, în sala Senatului Universității Tehnice „Gh. Asachi”, cu intonarea Imnului Național. Pentru prima oară după cele 11 ediții precedente, Simpozionul și-a ținut lucrările fără Valerian Dorogan, prof. univ., dr. hab., prorector al Universității Tehnice a Moldovei, unul dintre părinții spirituali ai acestui simpozion important pentru  cunoașterea și promovarea istoriei Neamului, care ne-a părăsit subit acum două săptămâni. El nu a fost fizic printre noi, însă i-am simțit prezența. Sunt sigur că s-a bucurat de acolo, din ceruri, de succesul acestei ediții organizate la un nivel excelent de către grupul organizatoric de la Iași, în primul rând de prof. Dumitru OLARU, prorectorul Cezar OPRIȘAN, decanul Facultății de Mecanică Gelu IANOȘ.

De-a lungul anilor, simpozionul a fost marcat de personalitatea Valerian Dorogan. Drept recunoștință pentru rolul său în fondarea acestui simpozion și promovarea culturii Cucuteni organizatorii au instituit diploma „Valerian Dorogan”, care a fost înmânată părintelui spiritual al simpozionului –  prof. univ., DHC al UTM Lorin CANTEMIR, dar și dlui Mihai TUN, un împătimit și promotor fervent al culturii Cucuteni, fost primar timp de 36 de ani al c. Cucuteni, unde a creat minunatul muzeu Cucuteni. Cuvintele de deschidere ale poetului Nicolae DABIJA (Chișinău), prof. Cezar OPRIȘAN, Gelu IANOȘ, Lorin CANTEMIR (Iași), Vasile PUIU (Bacău), I. MUSCĂ (Suceava), Mihai TUN (c. Cucuteni) și ale subsemnatului au fost marcate de profundul regret legat de plecarea dintre noi a profesorului și prietenului V. Dorogan. Prof. D. Olaru a prezentat un emoționant material care a inclus o ultimă înregistrare video cu V. Dorogan la zilele Obârșiei Mioriței de la Cașin din vară.

Grupul de la Universitatea Tehnică a Moldovei în număr de 10 persoane (Sergiu ZAPOROJAN, I. MANOLE, Victor COBZAC, Zinaida STRATAN, Valeriu PODBORSCHI, Tudor BOTIN cu soția Elena, Alexandru MARIN, Maxim VACULENCO, V. NASTAS și subsemnatul) a venit cu o amplă prezentare despre Valerian Dorogan, incluzând perioadele de copilărie la Cotiujenii Mari, pe unde „…copil fiind, păduri cutreiera”, de studenție și, în special, perioada de organizare a celor 11 ediții ale Simpozionului Cucuteni, în care a pus atâta suflet. Din discursurile, intervențiile, confesiunile filosofice ale prietenului Valerian Dorogan s-a desprins un îndemn către cei vii exprimat prin emoționantele versuri ale lui R. Kipling: „În trecerea grăbită prin lume către veci,/ Fă-ţi timp măcar o clipă să vezi pe unde treci!/ Fă-ţi timp să guşti frumosul din tot ce e curat, / Fă-ţi timp că eşti de multe mistere-nconjurat!… Fă-ţi timp, ACUM! / Să ştii: zadarnic ai să plângi, / Comoara risipită a vieţii, n-o mai strângi!” Emoționanta prezentare a finalizat cu minunatul cântec „Model Natură” al bardului de la Văleni Mircea ZGHEREA pentru care Valerian Dorogan avea o deosebită stimă… „Nu sunt un os mai mare decât acei ce-au fost / Pleca-voi în țărână cu-al meu destin și rost. / Dar cât consum lumină aș vrea ceva să fac. / Să fiu un fir de iarbă, cât de puțin de leac!”. În același context prof. Vasile PUIU a recitat deosebit de emoționant versurile artistului plastic și poetului Victor COBZAC, dedicate lui Valerian Dorogan „Se duc profesorii…”

Lucrările Simpozionului au fost prezentate în plen și pe cele trei secțiuni de bază: „Iași – capitala renașterii naționale”, „Cultura și civilizație”, „Istorie și continuitate”, „Științe exacte și tehnice”. Printre ele pot fi evidențiate: „Manifest de Unire” (Nicolae DABIJA); „Motivele cucuteniene – similarități cu ornamentica cămășii tradiționale din Moldova” (A. Lăcrimioara LEON ș.a., UT „Gh. Asachi”); „Centenarul Unirii: cum ne pregătim de el?) (Valeriu DULGHERU, UTM); „Columna lui Traian – simbol al latinității poporului român” (prof. M. MUNTEANU, UT, Cluj Napoca); „Considerații privind valurile lui Traian și Brazda lui Novac” (prof. L. CANTEMIR, drd. F. D. DINCĂ” Prezentare de ceramică în stil Cucuteni – Tripolie” (A. STOICA, Chișinău); „Miorița – expresie a înaltei spiritualități a daco-românilor, a vechimii și a continuității lor în timp” (prof. M. CIORNEI, Suceava) ș.a.

Simpozionul a fost puternic marcat de evenimentul „Centenarul Unirii”. Discursurile, luările de cuvânt pe marginea lucrărilor erau dedicate acestui mare eveniment. Acestui subiect au fost dedicate și discursul maestrului Nicolae DABIJA la postul „Radio Iași”, emisiunea de la postul de televiziune TLR, Iași, la care au participat prorectorul C. OPRIȘAN, prof. D. OLARU, V. PUIU și subsemnatul).

Ziua a doua a continuat cu vizitarea minunatelor monumente istorice și culturale din Iași: expozițiile din complexul muzeal „Moldova” (Palatul Culturii), Muzeul Mitropoliei Moldovei cu splendidele artefacte de o valoare istorica și spirituală inestimabilă.

Închiderea lucrărilor Simpozionului a fost pe potriva evenimentului. La orele 12.00 toți a avut loc manifestarea organizată de Academia Română în somptuoasa aulă de pe Copou, de la tribuna căreia domnitorul Unirii Alexandru Ioan Cuza a declarat la 24 ianuarie 1859 Unirea Moldovei cu Muntenia, unde în prezența membrilor Academiei și a conducerii de vârf a Universității Tehnice „Gh. Asachi” a fost prezentat discursul de peste o oră al maestrului N. DABIJA dedicat Unirii. Extrem de interesantul discurs a fost înregistrat audio și video și va fi difuzat ulterior prin diferite media.

Astfel, a mai fost întoarsă o filă în calendarul cucutenian – a 12-a. Iar cea de-a 13-a ediție va fi organizată la Chișinău, în anul Centenarului Unirii.

Valeriu Dulgheru

(Visited 9 times, 1 visits today)