În perioada 9-20 octombrie, o delegaţie formată din reprezentanți ai Universității Tehnice a Moldovei (șef delegație – Larisa BUGAIAN, prorector), Universității de Stat din Moldova (Otilia DANDARA, prorector), Universității de Stat „A. Russo” din Bălți (Natalia GASITOI, prorector), Universității de Stat „B. P. Hasdeu” (Andrei POPA, rector) şi Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” efectuează o vizită de studiu în Suedia, la KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, în cadrul proiectului Erasmus+ PBLMD: Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability.

Ieri, 17 octombrie 2017, la Stockholm, în incinta Embassy of Moldova to Sweden, Norway, Finland and Iceland, delegația a avut o întâlnire de suflet cu Ambasadorul Republicii Moldova în Regatul Suediei, Veaceslav DOBÂNDĂ, în cadrul căreia Excelenţa Sa a subliniat importanţa sprijinului politic constant, implementarea proiectelor de asistenţă pentru dezvoltare și asistența financiară substanţială din partea Suediei (inclusiv la crearea Centrului de Inovare şi instruire TIC – Tekwill din cadrul UTM) în vederea realizării reformelor în beneficiul cetăţenilor şi avansării parcursului european al Republicii Moldova.

PBLMD este un proiect național, care are drept scop îmbunătățirea calității predării și a metodologiilor de învățare, precum și a programelor de învățământ superior din Republica Moldova. Obiectivul proiectului constă în modernizarea programelor de studii bazate pe modelul Problem Based Learning (învăţarea bazată pe soluţionarea problemelor şi implementarea acestora la ciclul licenţă al universităţilor partenere din RM). Scopul final este de a îmbunătăţi calitatea metodelor de predare-învăţare, a remodela programele de studii din învăţământul superior din R. Moldova, a spori relevanţa absolvenţilor pentru piaţa forţei de muncă.

Proiectul PBLMD este implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
Mai multe informații despre PBLMD pot fi găsite pe www.pblmd.aau.dk și https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/
și pagina PBLMD UTM https://proiecte.utm.md/pblmd/

(Visited 4 times, 1 visits today)