Decanul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC), conf. univ., dr. ing. Livia NISTOR-LOPATENCO, a primit vizita dlui Mihai-Alexandru GANEA de la Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS) din România.

Oaspetele român a participat la o întrunire organizată de doamna decan FCGC cu șeful Departamentului Inginerie Civilă, conf. univ. dr. Anatolie TARANENCO, și asistentul universitar din cadrul aceluiași departament,  Daniela DIGORI.

Scopul întrevederii a fost de a iniția un prim contact între Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri din România și mediul academic aferent proiectării construcțiilor din Republica Moldova. Discuția purtată la FCGC a pornit din dorința AICPS de a se apropia de mediul academic și cel profesional din Republica Moldova, fiind evidențiată necesitatea existenței unei bresle profesionale puternice, abilă în reprezentarea și apărarea intereselor profesioniștilor din domeniul proiectării structurale în construcții.

Pentru a iniția acest demers s-a propus implementarea unui program de stagii de practică în proiectare pentru studenții UTM ce urmează specialități în domeniul construcțiilor. Programul ar urma să fie realizat pornind de la experiența pozitivă de anul acesta a organizării unui astfel de program pilot la București (www.internship.aicps.ro) și care se dorește a fi extins în România și în Republica Moldova, cu implicarea studenților din cele două țări și de peste hotare.

 

(Visited 16 times, 1 visits today)