Doctorat: lista proiectelor științifice validate pentru a.u. 2017-2018 (granturile doctorale)

Lista proiectelor științifice validate pentru anul universitar 2017-2018

 

Şcoala DoctoralăProgram de doctoratConducătorul de doctoratTitlu proiect
Inginerie mecanică, industrială şi transporturi242.01. Teoria maşinilor, mecatronicăBostan Viorel,

dr. hab., prof. univ.

Rotoare eoliene cu ax vertical cu pale aerodinamice fabricate prin tehnologii aditive
242.01. Teoria maşinilor, mecatronicăDulgheru Valeriu,

dr. hab., prof. univ.

Majorarea eficienței de conversie a grupurilor de panouri fotovoltaice
242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrareTopală Pavel,

dr. hab., prof. univ.

Micro- și nanostructurarea suprafețelor metalice
Ştiinţa calculatoarelor, electronică şi comunicaţii122.03.  Modelare,  metode matematice, produse programCojuhari Irina, dr., conf. univ.

Popovici Dorin-Mircea

Agenți inteligenți de interacțiune asistată prin medii virtuale
232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionaleAbabii Victor,

dr., conf. univ.

Agenți adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sistemele și rețelele informaționale
232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionaleSudacevschi Viorica,

dr., conf. univ.

Structuri de calcul distribuit în baza algoritmilor inteligenți cu proprietăți cognitive
232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionaleGuțuleac Emilian,

dr. hab., prof. univ.

Simularea vizuală și evaluarea siguranței în funcționare a rețelelor de senzori wireless mobile ad-hoc
233.01. Nano-microelectronică şi optoelectronicăLupan Oleg,

dr. hab., conf. univ.

Proprietățile fizico-chimice și modelele senzorilor în baza semiconductorilor oxidici nanometrici
233.04. Echipamente și dispozitive biomedicaleȘontea Victor,

dr., prof. univ.

Contribuții pentru utilizarea eficientă și sigură a dispozitivelor medicale la nivel instituțional
233.04. Echipamente și dispozitive biomedicaleȘontea Victor, dr., prof. univ.

Ungureanu S., dr., conf. univ.

Metode și tehnici invazive de electrostimulare a sfincterului esofagian inferior
Inginerie civilă211.03. Rețele inginerești în construcțiiȚuleanu Constantin,

dr., conf. univ.

Contribuții la optimizarea normelor specifice de consum a gazelor naturale pentru necesitățile casnice în condițiile Republicii Moldova
242.07. Mașini și echipamente tehniceAndrievschi Serghei,

dr., conf. univ.

Dependența proprietăților amestecurilor de construcții de regimurile de activare și construcția malaxoarelor
262.03. Cadastru, monitorizare şi reglementare funciarăNistor-Lopatenco Livia,

dr., conf. univ.

Politici și strategii de amenajare sau reorganizare a teritoriului pe baza imaginilor satelitare în Republica Moldova
Energetică și inginerie electrică221.01. Sisteme şi tehnologii energeticeChiorsac Mihail,

dr. hab., prof. univ.

Postolati V., acad., dr. hab.

Studiul privind funcționarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică (SACET) a mun. Chișinău
222.01. Dispozitive şi echipamente electrotehniceNucă Ilie,

dr., conf. univ.

Sisteme electromecanice automatizate de pompare cu consum redus de energie
273.02. Metode şi sisteme de control în metrologieChiciuc Andrei,

dr., conf. univ.

Contribuții la asigurarea trasabilității măsurărilor în domeniul volum
Ştiinţa alimentelor253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (cu specificarea  produselor şi procedeelor)Carabulea Boris,

dr., conf. univ.

Impactul compușilor polifenolici în asigurarea calității la fabricarea merelor uscate, depilate
253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală (cu specificarea produselor şi procedeelor)Macari Artur,

dr., conf. univ.

Tehnologia semifabricatelor tocate din carne de ovine cu adaos de compuși bioactivi
253.06. Tehnologii biologice şi chimice în industria alimentarăSturza Rodica,

dr. hab., prof. univ.

Decontaminarea uleiurilor vegetale de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)
Economie, finanţe şi management521.03. Economie şi management în domeniul de activitateAlbu Svetlana,

dr. hab., prof. univ.

Păstrarea valorii bunurilor imobile cu valoare istorică și arhitecturală din R. Moldova
521.03. Economie şi management în domeniul de activitateGheorghiță Maria,

dr., prof. univ.

Potențialul uman – factor decisiv pentru dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Republica Moldova (ex. industria ușoară)
521.03. Economie şi management în domeniul de activitateGorobievschi Svetlana,

dr. hab., prof. univ.

Guțuleac E., dr. hab., prof. univ.

Managementul sistemelor informaționale și impactul acestuia în asigurarea securității economice a Republicii Moldova
521.03. Economie şi management în domeniul de activitateBuzu Olga,

dr. hab., conf. univ.

Dezvoltarea instituțională și metodologică a expertizei tehnico-economice a bunurilor imobile în Republica Moldova
521.03. Economie şi management în domeniul de activitateBuzu Olga,

dr. hab., conf. univ.

Evaluarea bunurilor imobile din localitățile rurale în scopul impozitării

 

Granturi doctorale 2017-2018