Apreciind în continuare legătura pe care cei mai merituoși studenți ai UTM o mențin cu Alma Mater, rectorul Viorel BOSTAN a premiat cu câte un laptop șefii de promoție care au absolvit ciclul I Licență în anul 2017 și au fost înmatriculați la studii superioare de master, ciclul II.

Potrivit tradiției deja încetățenite la UTM, aceste premii materializate în rechizite electronice moderne le vor servi drept suport pe perioada studiilor ulterioare, urmând a le fi transmise în posesie personală după susținerea tezelor de Master.

În atmosfera plină de fast prilejuită de recenta sărbătorire a Zilei Inginerului, numele celor 9 șefi de promoție-2017 a fost rostit, din nou, solemn și cu mândrie:

Cristina MARDARI, absolventă a Facultății Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, urmează programul de master „Managementul aplicaţiilor informaţionale”;

Margareta POCHIN, Facultatea Electronică și Telecomunicaţii, va studia la ciclul II „Mentenanţa şi managementul reţelelor de telecomunicaţii”;

Stanislav CEBOTARI , Facultatea Inginerie Economică şi Business, își continuă studiile în „Administrarea afacerilor”;

Eduard AMBROSI , Facultatea Inginerie Mecanică Industrială și Transporturi, studiază în continuare „Managementul şi exploatarea transportului”;

Corina CASTRAVEȚ , absolventă a Facultății Tehnologia Alimentelor, urmează un program de master în cadrul Facultății Inginerie Economică şi Business – „Administrarea afacerilor”;

Diana LOTCA, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, și-a ales un program de master în „Urbanism şi amenajarea teritoriului”;

Mariana PANU își continuă ascensiunea , urmând studii integrate la Facultatea Urbanism şi Arhitectură.

Mult succes în formarea unei cariere profesionale strălucite, dragi tineri UTM-iști!

(Visited 9 times, 1 visits today)