În baza Acordului interinstituțional de colaborare, semnat în februarie 2016, prin intermediul programului ERASMUS+, KA1, cu prestigioasa Școală Națională de Inginerie din Saint-Étienne, Franța (École nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne – ENISE) în domeniile arhitectură și construcții, studenții și profesorii de la facultățile Construcții, Geodezie și Cadastru și Urbanism și Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei, beneficiază de mobilități academice în Franța, la ENISE. 

Aurelia LEAHU, masterandă, programul de master „Inginerie structurală”, FCGC, a beneficiat de o mobilitate academică pe durata unui semestru (5 luni) la ENISE. Fiind o studentă sârguincioasă și încheind cu succes acea perioadă de studii, a fost invitată să-și continue studiile la ENISE pe o nouă perioadă de 10 luni, prin Programul ERASMUS +, KA1. În ianuarie 2018 va reveni la Chișinău pentru a susține teza de master și a obține diploma de master a UTM.

Aurelia apreciază sprijinul acordat de cele două instituții-partenere – UTM și ENISE, și este mândră de faptul că la finalizarea studiilor va obține și o diplomă de inginer din Franța.

ENISE este una din cele 210 școli de inginerie din Franța, autorizate să acorde diplome de inginer. Este una dintre cele patru școli naționale de inginerie (grupul ENI), școală publică de inginerie cu ciclul de studii integrate de 5 ani. La această instituție de învățământ superior se pregătesc ingineri și inovatori în ingineria mecanică, ingineria civilă și ingineria senzorială.

2017-2018 este un an mai dificil pentru Aurelia LEAHU, având în față două susțineri publice a tezelor de master – la Chișinău și la Saint-Étienne. Dar aceste eforturi se vor încununa cu un rezultat pe măsură – două diplome valoroase acordate de Universitatea Tehnică a Moldovei și Școala Națională de Inginerie din Saint-Étienne, Franța.

Mult succes în continuare, dragă Aurelia!

(Visited 7 times, 1 visits today)