Anunț de participare – Laser UV cu funcţionare în undă continuă

BAP 80 din 06.10.2017. Licitație publică nr. 17/03519 din 27.10.2017