În perioada 6-7 octombrie 2017 Academia de Ştiinţe Tehnice din România a organizat a 12-a ediţie a Conferinţei Internaționale „Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România”, în Constanța, cu tema: „Sinergii strategice în bazinul Mării Negre”, la care au participat cercetători din cadrul UTM: acad. Ion BOSTAN, prof. univ., dr. hab. Valeriu DULGHERU, conf. univ., dr. Galina MARUSIC, conf. univ., dr. Maxim VACULENCO, conf. univ. Valeriu PODBORSCHI, conf. univ., dr. Alexandru MARIN.

Prima parte a Conferinței a fost dedicată deschiderii festive și prezentării în plen a cinci rapoarte reprezentative. Primul raport în plen: „Perspectivele monitorizării poluării Mării Negre prin tehnologii spațiale: crearea clusterului regional de stații terestre pentru comunicare cu sateliții” a fost prezentat de către acad. Ion BOSTAN, UTM, și prof. univ., dr. ing. Mamut EDEN, Universitatea OVIDIUS din Constanţa.

Acad. Ion BOSTAN a făcut o retrospecțiune a elaborărilor UTM din perioada anilor 1980-1992 în domeniul tehnologiilor spațiale, continuate cu o nouă amploare din 2008 până în prezent; elaborărilor Centrului Național de Tehnologii Spațiale privind cercetarea și fabricarea microsatelitului RM și nanosatelitului CubeSate; infrastructura terestră construită la UTM de monitorizare, control și dirijare a sateliților în zbor pe orbită.

În continuare, prof. univ., dr. ing. Mamut EDEN, secretar general al BSUN, s-a referit la obiectivele proiectului „Perspectivele monitorizării poluării Mării Negre prin tehnologii spațiale: crearea clusterului regional de stații terestre pentru comunicare cu sateliții”, depus spre examinare în comisia UE. Scopul proiectului rezidă în crearea unui cluster regional de stații terestre pentru comunicare cu sateliții. Un obiectiv aparte constă în modernizarea satelitului elaborat la UTM și redotarea acestuia cu un captor de imagini cu rezoluție înaltă, pe măsura obiectivelor asumate. Proiectul va fi realizat în cooperare cu specialiști din 5 țări riverane Mării Negre – Turcia, România, Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina.

În cadrul secțiunilor conferinței, reprezentanții Universității Tehnice a Moldovei au prezentat 4 rapoarte.

În secțiunea Inginerie mecanică (moderatori: prof. univ. em., dr. ing., DHC Valeriu JINESCU, acad. Ion BOSTAN, cercet. șt., dr. mat., DHC Veturia CHIROIU): „Studiul aerodinamicii rotoarelor eoliene cu ax orizontal: proiectare, fabricare, testare” (autori: dr. hab. Viorel BOSTAN, acad. Ion BOSTAN, dr. hab. Valeriu DULGHERU, dr. Ion SOBOR, dr. Maxim VACULENCO, doctorand Valeriu ODAINÂI, doctorand Vitalie GLADÎȘ; prezentator: acad. Ion BOSTAN); „Modelarea matematică a proceselor hidrodinamice în rotoarele microhidrocentralelor de flux” (autori:  dr. hab. Viorel BOSTAN, acad. Ion BOSTAN, dr. hab. Valeriu DULGHERU, dr. Maxim VACULENCO, dr. Oleg CIOBANU; prezentator: prof. univ.,  dr. hab. Valeriu DULGHERU); „Dezvoltarea tehnologiilor satelitare în cadrul Universității Tehnice a Moldovei” (autori: prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, acad. Ion BOSTAN, conf. univ., dr. Nicolae SECRIERU, ing. Sergiu CANDRAMAN, ing. Andrei MARGARINT; prezentator: acad. Ion BOSTAN).

În secțiunea Metode numerice și experimentale în inginerie (moderatori: prof. univ. em., dr. ing. Costică ATANASIU,  prof. univ. em., dr. ing. Nicolae ILIESCU): „Simularea numerică a poluării în ecosistemele acvatice” (autori: conf. univ., dr. Galina MARUSIC, dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, conf. univ., dr. ing. Călin CIUFUDEAN; prezentator: conf. univ., dr. Galina MARUSIC).

(Visited 12 times, 1 visits today)