În perioada 26-29 septembrie 2017 Universitatea din Piteşti (UPIT) a fost gazda Școlii doctorale internaţionale francofone „Caractérisation Scientifique, Expertise et Conservation du Patrimoine Culturel Matériel. Archéomatériaux” / „Caracterizarea Științifică, Expertiza şi Conservarea Patrimoniului Cultural Material. Arheomateriale”, organizată în parteneriat cu Universitatea din Bordeaux Montaigne şi Academia de Științe Tehnice din România și cofinanțată de Agenţia Universitară a Francofoniei.    

Printre cei 21 de doctoranzi participanţi 6 sunt reprezentanți ai RM, iar 2 dintre ei – de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Este vorba de Petru ZESTREA și Anatolie SÎLI, a. II și respectiv a. III, ambii de la specialitatea 212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor din cadrul Scolii Doctorale Inginerie Civilă (director: Ion RUSU, dr. hab., prof. univ.). Totodată, la eveniment au participat tineri cercetători de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea Naţională de Arte din București şi Universitatea din Piteşti, susținuți în deschiderea oficială a evenimentului de cadre didactice de la Institutul Naţional de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Romane Cluj Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea din Piteşti, România, dar și de la Universitatea Bordeaux Montaigne din Franța.

Având laitmotivul „La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert” (André Malraux, 1935), Şcoala doctorală internațională de la Pitești și-a propus ca scop dezvoltarea interesului tinerilor doctoranzi pentru valorile patrimoniului cultural naţional şi iniţierea lor în caracterizarea ştiinţifică a bunurilor de patrimoniu, folosind tehnici specifice Ingineriei materialelor.

Colaborarea cu Universitatea din Bordeaux Montagne are în vedere şi doctoratul în cotutelă (în aceeași perioadă având loc şi admiterea la doctorat în Ingineria materialelor, organizat în cotutelă, conducători de doctorat: prof. Rémy CHAPOULIE şi prof. Mărioara ABRUDEANU, doctorat care îşi propune caracterizarea descoperirilor arheologice făcute de echipa universităţii sub conducerea decanului Constantin Augustus Barbulescu), precum şi organizarea la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, în colaborare franco-română, a unui master în domeniul patrimoniului, cu diplomă dublă.

(Visited 27 times, 1 visits today)