VALERIAN DOROGAN
3 ianuarie 1955 – 5 octombrie 2017

Universitatea Tehnică a Moldovei este în doliu. Astăzi a încetat din viață colegul, prietenul, omul, savantul, patriotul VALERIAN DOROGAN, cunoscut atât în sânul UTM, unde s-a format ca inginer și cercetător, cât și întregii comunități științifice internaționale. Suntem triști și în sufletele noastre este o adâncă durere.

Prorector pentru cercetare și doctorat, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, membru al Biroului Senatului, s-a îndreptat către eternitate lăsând în urmă o impresie puternică asupra tuturor celor care au avut privilegiul să-l cunoască.

Născut la 3 ianuarie 1955 în s. Cotiujenii Mari, r. Șoldănești, într-o familie de învățători. Și-a urmat studiile la UTM în perioada 1972-77, la Facultatea de Electrofizică, specialitatea „Aparate cu Semiconductori”. A susținut teza de doctor în științe tehnice (1987) cu tema: „Elemente solare subțiri în baza hetero-structurilor AlGaAs” și teza de doctor habilitat (l999) cu tema: „Dispozitive cu semiconductori pentru recepția radiației optice și tehnologii de confecționare pe baza epitaxiei din faza lichidă”.

A rămas să activeze la Alma Mater după absolvirea facultății, în 1977, în Laboratorul de Micro-Optoelectronică, din 1990 devenind șef de laborator. În 2001 a fost numit prorector pentru cercetare științifică. Este membru al Asambleei AȘM, al Consiliului Directoral al Secției Științe Exacte și Economice a AȘM, al Comisiei Superioare de Atestare a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, membru-corespondent al Academiei Româno-Americane (ARA), membru de onoare al Forumului Inventatorilor Români.

Autor al peste 200 de lucrări științifice, 18 brevete de invenție. Elaborările tehnico-științifice au fost menționate la diverse foruri științifice internaționale cu 35 medalii de aur, 26 de argint, 7 de bronz, 15 premii speciale.

Vom păstra cu respect și recunoștință, în inimile și sufletele noastre, memorabilele sale expuneri ținute în fața savanților, profesorilor, studenților, elitei științifice din țară și de peste hotare.

Mai avea atâtea de realizat pe lumea aceasta! Era speranța multora! Cuvintele cu care ai impresia că poți să-ți exprimi sentimentele, iată că se dovedesc a nu fi îndeajuns pentru a se putea exprima o atât de mare tristețe! Plecarea sa dintre noi lasă un gol fără margini.

Adresăm sincere condoleanţe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au cunoscut și exprimăm prețuirea noastră pentru memoria sa.

Dumnezeu să-l așeze în loc special, de unde să ne vegheze pe noi, cei ce l-am iubit și prețuit!

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cei care vor să-și ia rămas bun de la cel care a fost Valerian DOROGAN o pot face sâmbătă, 7 octombrie 2017, în intervalul orelor 10.30-11.30, în blocul de studii nr. 1 al UTM, bd. Ştefan cel Mare, 168.

 

(Visited 39 times, 1 visits today)