Universitatea Națională Politehnică din Lviv (Lviv Polytechnic National University), Ucraina a găzduit cea de-a 8-a ediție a Conferinței tehnico-științifice cu participare internațională „Monitorizarea mediului cu ajutorul tehnologiilor moderne – tehnologii fotogrammetrice, geoinformaționale etc. Perspective de dezvoltare” (Eighth International Scientific-Technical Conference on: „Environmental monitoring, photogrammetry, geoinformatics – modern  technologies and development perspectives”), în deschiderea căreia un mesaj de salut din partea Universității Tehnice a Moldovei a rostit decanul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, Livia NISTOR-LOPATENCO, conferențiar universitar, doctor inginer.

Decanul FCGC a prezentat în sesiunea plenară a forumului o lucrare științifică de mare actualitate: „Crearea modelului digital al terenului la prevenirea riscurilor de inundații din Republica Moldova (Creation of the digital terrain model to prevent flood risk in the Republic of Moldova / Створення цифрової моделі рельєфу для запобігання ризику повені в Республіці Молдова)”, elaborată în coautorat cu Alexandru PANTAZ, UTM, și Angela MNOGODETNAI, ÎS „INGEOCAD”.

De asemenea, doamna decan a prezentat informații despre Universitatea Tehnică a Moldovei și, implicit, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, despre programele de studii (licență, master și doctorat), perspectivele semnării unor acorduri de colaborare cu universități din Ucraina, Germania, Polonia, în eventualitatea obținerii de către studenți a unor diplome duble de master în domeniul construcții, geodezie, evaluări.

Conferința a fost organizată de către Universitatea Națională Politehnică din Lviv, Ucraina, Universitatea Agrară „G. Kollontaya” din Cracovia, Polonia, Universitatea de Mediu din Lublin, Polonia și Societatea de „Fotogrammetrie și teledetecție” din Ucraina,
sub egida Societății Internaționale a fotogrammetriștilor (ISPRS) și Ministerului Educației și Cercetării al Ucrainei. Companii de stat și private din domeniul fotogrammetriei, tehnologiilor geoinformaționale, teledetecției au sponsorizat acest frumos eveniment.

La conferință au participat în mare parte invitați din Ucraina – de la universități și instituții de profil, dar și participanți de la unele universități din Germania, Polonia, Republica Moldova.

(Visited 6 times, 1 visits today)