- UTM - https://utm.md -

Studii gratuite la Universitatea de Științe Umane din Norvegia

Erasmus

Invităm studenții anului III și doctoranzii să aplice, pentru anul 2018, la studii gratuite în Universitatea de Științe Umane din Norvegia, în cadrul Proiectului Water Harmony-II.

 Cerințe pentru candidați:

1) Cunoașterea fluentă a limbii engleze (prezentarea Certificatului International de cunoaștere a limbii engleze (IELTS, TOEFL) sau susținerea testului de cunoștințe privind programul de limba engleză IELTS în cadrul Departamentului ACAG și PM, Facultatea Urbanism și Arhitectură);

2) Nota medie de studii – peste 8.5;

3) Curriculumul de specialitate al candidatului trebuie să includă următoarele discipline obligatorii: Tratarea apei; Epurarea apelor uzate; Managementul apei.

Susținerea testului de limba engleză va avea loc în perioada 16.10.2017 – 20.10.2017, Departamentul ACAG și PM, aud. 9-121, Programul Ingineria și Protecția Apelor.

Componența dosarului

  1. Cerere tip adresată decanului Facultății (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul Facultății.
  2. Copia pașaportului valabil pe perioada mobilității.
  3. Certificat Academic eliberat de administrația Facultății, în limba română.
  4. Curriculum Vitae redactat în limba română sau în limba engleză (formular Europass + 1 fotografie) – în original și un exemplar xerox.
  5. Certificat de competență lingvistică (dacă există) – în original și un exemplar xerox.

Înscrierea doritorilor pentru susținerea testului va avea loc în perioada 25.09.2017 – 16.10.2017 la Departamentul ACAG și PM, biroul 9-108, dna Natalia Ciobanu (sau expediați cererea de înscriere pe natalia.ciobanu@fua.utm.md [1]).

Informații suplimentare la tel.: 022-77-38-22;  022-77-45-18.

Siteul proiectului: www.waterh.eu [2]

(Visited 4 times, 1 visits today)