Pe 26 septembrie 2017, reprezentanți ai corpului diplomatic al ambasadelor României și Japoniei la Chișinău, firma Damicom Chișinău – partenerul local al „Mitutoyo”, oameni de afaceri, acad. Ion BOSTAN, prorectorii dr. hab. Larisa BUGAIAN, dr. Sergiu ANDRONIC şi dr. Valentin AMARIEI, cadre didactice, cercetători şi studenţi ai UTM au asistat la semnarea Acordului de parteneriat dintre Universitatea Tehnică a Moldovei şi compania japoneză „Mitutoyo” şi inaugurarea Laboratorului Metrologic „Mitutoyo” în domeniul construcții de mașini în cadrul Departamentului Inginerie și Management Industrial al Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi.

Dotat cu un prim set de instrumente de măsură ultramoderne în valoare de aproximativ 15.000 euro, donate de producătorul de instrumente de măsurare de precizie „Mitutoyo”, recunoscut pentru înalta precizie a produselor sale și a calității lor excepționale, acesta este primul și deocamdată unicul Laborator metrologic din Republica Moldova. Setul de instrumente include un rugozimetru (aparat de măsurare a calităţii suprafeţei), scala liniară cu controller de prelucrare și afișare a poziției și o serie de alte echipamente performante, 4 modele de comparatoare de tip nou, coloane de măsurare QM, aparate manuale de măsurare, aparate de măsură digitale SURFTEST SJ-210, SURFTEST SJ-310 şi altele, cu transfer de date către computer și precizie de măsurare de 0,001 mm și software de prelucrare statistică a datelor (pachet educațional MeasurLink 20 de licențe).

Rostind tradiţionalul cuvânt de salut, prof.univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a subliniat că Universitatea întreţine  profunde legături de colaborare cu mediul de afaceri, care au o valenţă dublă. Pe de o parte, companiile participă la reutilarea platformelor didactice cu echipament de ultima oră, pentru ca studenţii să cunoască pe viu tehnologiile de vârf. Pe de altă parte, în procesul de instruire UTM propune studenţilor cunoştinţe aprofundate privind bazele tehnologiilor moderne.

Rectorul a mulțumit conducerii Companiei „Mitutoyo” pentru faptul că a acceptat încheierea unui acord de parteneriat, dar şi pentru generoasa donaţie de aparate pentru Laboratorul metrologic Mitutoyo, care va fi utilizat în instruirea studenţilor, cercetări şi formarea continuă a specialiştilor din domenii care au tangență cu ingineria industrială. Acest Acord are şi o semnificaţie specifică. UTM va revigora colaborările didactico-ştiinţifice pe această dimensiune cu universităţile din Bucureşti, Cluj, Timişoara, Braşov, Iaşi, care au deja încheiate acorduri de parteneriat cu reprezentanţa din România a firmei „Mitutoyo”.

Președintele „Mitutoyo Europa GmbH”, Shigeyuki SASAKI, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotenţiar al României în RM, Daniel IONIŢĂ, şi Ambasadorul Extraordinar și Plenipotenţiar alJaponiei în RM, Masanobu YOSHII, au subliniat că prin oferirea unor condiţii performante de instruire studenţilor moldoveni, se investeşte în capitalul uman: se pregătesc specialişti competitivi pe piaţa muncii, se creează premize de a activa în continuare acasă, în Moldova, contribuind la dezvoltarea ţării. Iar prin pătrunderea „Mitutoyo România” SRL în spaţiul economic al RM, vor fi create noi locuri de muncă și vor fi atrase noi investiţii din Ţara Soarelui Răsare.

Directorul „Mitutoyo România” SRL Florin CALIN a făcut o prezentare amplă despre activitatea Companiei Mitutoyo, lider mondial al producătorilor de aparate de măsură şi control, mărimi liniare, reputaţia companiei fiind asigurată de calitatea, precizia, tehnologia de ,,high class” şi, nu în ultimul rând, de calitatea deosebită a serviciului clienţi, furnizată peste tot în lume. Începând cu un singur produs în 1934, un micrometru modest, grupul oferă astăzi conform catalogului oficial peste 9.000 de tipuri de articole  cu aplicare în medicină, tehnologiile aerospaţiale, construcţia automobilelor, energetică, inginerie şi menţine unele dintre cele mai înalte standarde în tehno¬logie, produse şi competitivitate. Compania are peste  5000 angajaţi aflaţi în cele 163 de oficii din 59 de ţări de pe toate continentele. În Europa compania dispune de 14 reprezentanţe cu un efectiv de circa 800 de angajaţi şi are ca obiectiv creşterea prezenţei şi competitivităţii în diversele sectoare de piaţă.

Cu ocazia inaugurării Laboratorului metrologic Mitutoyo în  cadrul UTM, reprezentanții „Mitutoyo România” SRL au făcut o demonstrație a echipamentelor din dotare, care a inclus prezentarea modului de transfer de date de la instrumentele de măsurare și prelucrarea lor statistică cu ajutorul aplicației software.

 

 

(Visited 4 times, 1 visits today)