Hotărârile Senatului din 26 septembrie 2017

  1. Cu privire la achitarea costurilor comisiei medicale pentru cursanţii Catedrei militare UTM în mărime de 50%
  2. Cu privire la Admiterea 2017, totaluri şi sarcini de perspectivă
  3. Cu privire angajarea cumularzilor externi în calitate de cadre didactice
  4. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre activitatea şi gestionarea Centrului de Alimentaţie şi Nutriţie
  5. Cu privire la corelarea denumirilor specialităţilor UTM, ciclul I (licenţă) din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017, cu denumirile specialităţilor din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I, aprobat prin Legea nr. 142 din 07.07.2005
(Visited 35 times, 1 visits today)