- UTM - https://utm.md -

Experiența europeană privind atragerea investițiilor pentru universităţi

UTM_Erasmus+ r_result

Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit, pe 22 septembrie 2017, un seminar care și-a propus să impulsioneze calitatea managementului financiar universitar, luând în dezbatere subiectul: „Universitățile din Republica Moldova familiarizate cu experiența europeană de management financiar și atragere a investițiilor” (organizator: Oficiul Național ERASMUS+ în Moldova (ONE+M) în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării). Au participat 75 de prorectori, decani, şefi de departamente, reprezentanți ai instituţiilor de învăţământ superior din ţară. Evenimentul se înscrie în suita activităţilor cu genericul „De la Erasmus la Erasmus+: o poveste de 30 de ani de succes”.

În debutul seminarului, dr. Claudia MELINTE, coordonator ONE+M, a apreciat contribuţia experților în domeniul reformelor învățământului superior în cadrul Programului Uniunii Europene „ERASMUS+” pentru instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova privind managementul financiar și modalitățile de identificare a surselor de finanțare.

Dr. Natalia VELIŞCO, şef de departament în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a reiterat contribuţia Programului UE „ERASMUS+” la modernizarea învăţământului din RM pe parcursul a două decenii, exprimându-şi convingerea că Programul va susţine şi în viitor dezvoltarea învăţământului din universităţi, iar managerii acestor vor fi receptivi la concursurile de proiecte, anunţate de ONE+M.

Dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN, prorector responsabil pentru probleme financiare și relații internaționale, UTM, a menţionat că UTM este prima instituție din RM care, acum 20 de ani, a demarat o colaborare fructuoasă cu Programul european „TEMPUS”, ulterior – „ERASMUS+” și a realizat de-a lungul timpului 27 de proiecte, în 20 dintre acestea având calitatea de coordonator național. Astfel, a fost creată o reţea de colaborare cu instituţii de profil din UE, a fost consolidată baza materială a învăţământului tehnic, numeroși profesori şi studenți au beneficiat de stagii de mobilitate academică. În prezent, la UTM se află în derulare 4 proiecte „ERASMUS+ Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”: „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor” (PBLMD), „Crearea unei rețele E-network în Moldova pentru promovarea instruirii inovative în domeniul educației profesionale continue” (TEACH ME), „Elevating the internationalisation of higher education in Moldova” (ELEVATE) şi „Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam” (LMPI).

Expertul internațional, prof. Jurgen RIENKS, director pentru relații internaționale al Asociației Universităților din Olanda, a prezentat o comunicare privind modalităţile de finanţare  a instituţiilor de învăţământ superior la următoarele subiecte: oportunităţile de atragere a sectorului privat în sprijinirea financiară; activităţi antreprenoriale, din experienţa şi bunele practici  ale universităţilor din UE în diversificarea surselor de finanţare.

Expertul internațional prof., dr. Hans J. J. VOSSENSTEYN, director al Centrului de Studii pentru Politici în Învățământul Superior,  Universitatea Twente din Olanda, s-a referit la modalităţile de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior prin prisma antrenării departamentelor, laboratoarelor, centrelor de cercetare şi altor subdiviziuni universitare în colectarea şi administrarea propriilor fluxuri financiare; punând accentul pe responsabilităţile, drepturile şi obligaţiunile financiare; experienţa de stabilire a particularităţilor şi criteriilor costurilor de instruire; experienţa şi bunele practice ale instituţiilor de învăţământ din UE privind stabilirea mecanismelor interne de monitorizare şi supraveghere financiară.

Participanţii la workshop au făcut un schimb larg de opinii pe marginea problemelor examinate.

(Visited 26 times, 1 visits today)