OBERȘT Ala – examinarea tezei de doctor

Vineri, 29  septembrie 2017, ora 16.00 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil  521 Economie, business, administrare din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei OBERȘT Ala,

cu tema: MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR DE FABRICARE A PRODUSELOR DIN CARNE ÎN ECONOMIA CONCURENȚIALĂ”, la specialitatea 521.03 – Economie si management in domeniu de activitate.

Conducător ştiinţific: Sîrbu Ion, habilitat în științe economice, prof. univ.

Secretar științific: Crucerescu Cornelia, dr., conf. univ. (tel: +373 22 567859)

 

(Visited 30 times, 1 visits today)