ȚURCAN Tatiana – examinarea tezei de doctor

Miercuri, 20  septembrie 2017, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil  în domeniul ştiinţelor economice, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei ȚURCAN Tatiana,

cu tema: DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI  COSTURILOR LA ÎNTREPRINDERILE SECTORULUI TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚIILOR”, la specialitatea 521.03 – Economie si management in domeniu de activitate.

Conducător ştiinţific: Bugaian Larisa, doctor habilitat în economie, prof. univ.

Secretar științific: Crucerescu Cornelia, dr., conf. univ. (tel: +373 22 567859)

(Visited 31 times, 1 visits today)