UTM_doctorat_DumOdainii - r_result

Din dorința de a contribui la dezvoltarea economică a RM, absolventul UTM Dumitru ODAINÎI și-a propus să cerceteze în cadrul tezei de doctorat rolul zonelor economice libere (ZEL) în asigurarea dezvoltării durabile a regiunilor din RM (conducător ştiinţific: Vasile MAMALIGA, doctor în economie, conf. univ., decan FIEB).

În urma investigării activităţii ZEL, tânărul cercetător a constatat că în strategiile de dezvoltare regională se regăsesc doar locațiile în care se propune deschiderea ZEL, fără o analiză complexă privind eficacitatea activității acestor formaţiuni economice și estimarea impactului acestora asupra regiunii. Politica de facilităţi oferită lor este unică pe țară şi nu este ajustată la situaţia economică din regiunile în care sunt fondate, nu există o viziune comună cu referire la funcţionarea ZEL: autoritățile  publice centrale au interesul de a creşte încasările la buget, iar autoritățile publice locale intenționează să atragă investiţii şi să dezvolte infrastructura regiunii, agenţii economici locali sunt puțin informați despre avantajele oferite de zonele economice libere.

Pentru soluționarea acestor probleme autorul, pentru prima dată în țara noastră, propune: un model de prognoză a dezvoltării activităţii industriale prin prisma fondării ZEL; o metodologie de prognozare a evoluţiei economice a regiunilor în care este preconizată amplasarea zonelor și un algoritm de etapizare în crearea lor; o metodă complexă de evaluare a impactului acestora în economia regională, bazată pe matricea PEST; criterii pentru alegerea amplasării optime a zonelor în teritoriu şi evaluarea consecințelor acestora asupra lui. Autorul ajunge la concluzia că activitatea economică a ZEL este de circa 2-3 ori mai intensă decât în afara lor. Ele atrag după sine o dezvoltare sporită a activităţii industriale a regiunilor de amplasare, contribuie la înviorarea ramurilor economice conexe – transportul, comerţul, sfera de deservire a populaţiei etc.

Rezultatele cercetărilor în cadrul tezei de doctor au fost publicate în 6 lucrări ştiinţifice, au fost utilizate de administraţia ZEL „Bălţi” pentru alegerea locațiilor de amplasare a unor zone economice libere nou-create (exemplu, subzona „Străşeni”), sunt implementate în procesul de învăţământ la disciplina „Economia ramurii” (Ciclul I licenţă), predate în cadrul Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi a UTM.

În data de 14 septembrie 2017, în contextul opiniilor favorabile ale referenţilor oficiali Maria CIUBOTARU, doctor habilitat în economie, prof. univ., ASEM, Gheorghe ŢURCANU, doctor în economie, conf. univ., ASEM, consiliul ştiinţific specializat al UTM (preşedinte: Larisa BUGAIAN, doctor habilitat în economie, prof. univ., UTM; secretar ştiinţific: Cornelia CRUCERESCU, doctor în economie, conf. univ., UTM; Alexandru ONOFREI, doctor habilitat în economie, prof. univ., USM; Dmitrii PARMACLI, doctor habilitat în economie, prof. univ., USC „B. P. Hasdeu” și Petru TOMIŢA, doctor în economie, UASM) i-a conferit lectorului superior Dumitru ODAINÎI titlul de doctor în științe la specialitatea „Economie şi management în domeniul de activitate”.

Teza de doctorat „Rolul zonelor economice libere în asigurarea dezvoltării regionale în Republica Moldova” a fost elaborată la Departamentul inginerie şi management industrial al FIMIT şi Departamnetul economie şi management în industrie al FIEB.

(Visited 1 times, 1 visits today)