- UTM - https://utm.md -

Despre estetică, doctrine și metodologia proiectării în arhitectură

UTM_proiectarea in arhitectura - r_result

În perioada 11-22 septembrie 2017, în conformitate cu prevederile Acordului de colaborare, Departamentul Arhitectură din cadrul Facultății Urbanism şi Arhitectură (FUA) a găzduit o echipă de profesori de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) din Bucureşti, care vor preda pentru studenții anilor III și VI (domeniul de formare profesională arhitectură şi urbanism) trei cicluri de prelegeri speciale.

– Împreună cu prietenii din România, ne-am propus să le cultivăm viitorilor arhitecți libera expresie artistică, gândirea critică, să le trezim dorinţa de afirmare, să-i ajutăm să asimileze orientările noi în domeniu în spiritul frumosului artistic, bazate pe identitatea culturală naţională şi valorile culturale universale. Totodată, prezența la FUA a colegilor din România este un bun prilej de schimb de experiență, de îmbogățire reciprocă a cunoștințelor, de perpetuare a unor noi relații de colaborare, a menționat conf. univ., dr. în arhitectură Aurelia CARPOV, șef Departament Arhitectură.

Prof., dr. arh. Tiberiu FLORESCU, prorector UAUIM pentru dezvoltare academică, imagine instituțională și relații cu studenții, a subliniat că activitatea unui arhitect se bazează pe triada „gândire creativă – percepție artistică – cunoștințe tehnice”. În baza experienței de profesor universitar, manager și proiectant, acumulate de-a lungul anilor, dumnealui s-a convins că studenții au nevoie de cunoștințe trainice despre evoluția domeniului, tendințele moderne în arhitectura și amenjarea teritoriului localităților urbane. La aceste chestiuni vin să răspundă prelegerile sale „Doctrine arhitecturale”. Iar pentru arhitecții începători va ține o serie de prelegeri pe tema „Metodologia proiectării în arhitectură”, în cadrul cărora va oferi sugestii de aplicare a cunoștințelor și abilităților în practica cotidiană.

În calitatea sa de prorector UAUIM, dl T. FLORESCU a  convenit cu conducerea FUA asupra următoarelor subiecte: universitatea bucureșteană prin școlile sale doctorale propune inițierea în anul 2018 a unui proiect pentru pregătirea cadrelor științifice pentru UTM la specialitatea „Arhitectură”; în condițiile globalizării și informatizării, pentru a le oferi absolvenților o șansă în plus de angajare în câmpul muncii în viitorul apropiat ar putea fi încheiat un acord priivnd mobilitatea academică sporită a stdenților și eliberarea diplomelor duble. Se știe că studenții nu au o experiență mare de lucru în echipă. UAUIM este dispusă să pună la dispoziția colegilor de la UTM experiența acumulată în vederea elaborării proiectelor în echipă: un arhitect, un inginer constructor, un inginer în domeniul aprovizionare cu gaze, apă și canalizare ș.a., fiecare dintre ei executând partea sa de lucrare.

Dr. Ștefan T. VIANU, profesor de filozofie la UAUIM, a pregătit o suită de prelegeri despre estetică: „Arta este cunoaștere” privind evoluția artei din punct de vedere istoric, „revoluția” artei/arhitecturii moderne și a fenomenului „kitsch” la sfârșitul secolului al XIX-lea; cele două mari tendințe ale avangardei: cubismul și futurismul; arta abstractă și arhitectura în mișcarea „De Stijl”; arhitectură și utopie; dimensiunea cosmică a artei; arta abstractă și „spiritualul în artă”; conceptele fundamentale ale esteticii: „frumosul” și „sublimul”; teoria simbolului în trecut și în prezent; simbolul în opera de artă; abordarea fenomenologică a arhitecturii: trupul și sufletul, spațiul existențial și arhitectura; spațiul trăit: spațiul și corpul, spațiul în simțiri și arhitectura; „arhitectura simțurilor” ș.a.

Despre utilitatea acestor prelegeri și-a împărtășit opinia Ana MÂNĂSCURTĂ, studentă în grupa ARH-152:

– Prelegerile profesorilor din România, de un înalt nivel științifico-didactic, sunt o experiență de neuitat: fiind în anul III, am aflat lucruri noi, pe care, tradițional, urma să le cunoaștem mai târziu. Pe de altă parte, după aceste prelegeri, ne dăm mai bine seama de importanța, locul și utilitatea disciplinelor studiate în cadrul programelor de licență. Totodată, prin comparație, ne-am convins că nivelul de pregătire și modul de predare al profesorilor noștri este la fel de înalt, ca și al oaspeților din România. Exprimăm sincere mulțumiri conducerii departamentului și facultății pentru organizarea reușită a celor trei cicluri de lecții.

(Visited 14 times, 1 visits today)