- UTM - https://utm.md -

Filierele francofone și-au deschis larg ușile

UTM_CRU_r_result

Pentru studenţii anului întâi surprizele se ţin lanţ, pentru ei toate activitățile derulate în cadrul UTM fiind o descifrare a necunoscutului: orarul cursurilor universitare, cazarea la cămin, familiarizarea cu activităţile sindicatului, a organizației studențești BEST, bibliotecii, Departamentului educaţie fizică, formațiilor artistice şi sport etc. În suita evenimentelor din debutul noului an de studii se înscrie şi Ziua Uşilor Deschise la Centrul de Reușită Universitară (CSU).

Conf. univ., dr. Aurica CHIRSANOVA, şef Departament Alimentaţie şi Nutriţie din cadrul Facultăţii Tehnologia Alimentelor, director Filiera Francofonă „Tehnologie Alimentaire” (FFTA) şi Daniela ISTRATI, lector superior la Filiera Francofonă „Informatique” (FFI) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică şi Microelectronică au informat audienţa despre direcţiile strategice de activitate ale Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) şi oportunităţile de instruire şi mobilitate academică, oferite de această organizaţie pentru tineretul studios.

Mariana CEREPANOVA, lector superior la Catedra limbi moderne, director CRU, a prezentat planul calendaristic al activităţilor extracurriculare ce urmează a se derula în anul de studii 2017-2018, între care: promovarea idealurilor Francofoniei prin intermediul videoconferinţelor, conferinţelor ştiinţifico-tehnice locale sau internaţionale;  cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice şi studenţi; accesul la internet pentru a consulta lucrări de referinţă, manuale şi reviste pentru instruirea individuală; evenimente culturale şi ştiinţifice – lecţii publice, întâlniri, mese-rotunde, ateliere de lucru, dezbateri ştiinţifice, concursuri etc.

La eveniment au participat toţi studenţii înmatriculaţi la filierele francofone ale UTM. Ziua Uşilor Deschise la CRU a culminat cu înmânarea unor suvenire din partea AUF, FFTA, FTA şi UTM.

(Visited 5 times, 1 visits today)