Astăzi, 7 septembrie 2017, la Universitatea Tehnică a Moldovei a avut loc un eveniment de o importanță deosebită pentru instruirea la disciplinele tehnice, ciclul II – Master, în urma căruia studenții UTM vor obține diplome duble de master.

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, împreună cu rectorii Mihnea-Cosmin COSTOIU de la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi prof. univ., dr. ing. Valentin POPA, de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava au semnat un Acord de cooperare, care prevede pentru studenții moldoveni realizarea următoarelor programe comune de studii superioare, ciclul II Master „Inginerie electrică”, „Energie şi mediu”, „Electroenergetică” (FEIE), „Calculatoare şi reţele informaţionale”, „Tehnologii informaţionale” (FCIM), „Calitatea şi securitatea produselor alimentare” (FTA) şi „Administrarea afacerii” (FIEB).

După cum a specificat în cadrul ceremoniei rectorul Viorel BOSTAN, în primul an studiile vor fi organizate la UTM, iar al doilea an – la una din cele două universităţi partenere din România, unde masteranzii vor fi asigurați gratis cu cămin, vor beneficia de bursă și vor avea acces la studii și cercetare în spațiile aflate în dotarea universităților-gazdă. După ce vor susține diferenţele la studii, la disciplinele ce nu au fost predate la UTM, precum şi teza de master, elaborată în cotutelă sub supravegherea unui cadru didactic de la UTM şi a unuia de la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti sau Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, masteranzii vor obţine două diplome de master: una – eliberată de  UTM şi cealaltă – de una dintre cele două universităţi din România. Astfel, grație diplomelor de absolvire acordate de instituțiile românești, recunoscute în spațiul arondat Procesului Bologna, le va permite absolvenților noștri să se angajeze în câmpul muncii după specialitate în Republica Moldova, România, dar şi în tot spațiul european.

Un merit deosebit în dezvoltarea colaborării UTM cu Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti și Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, a precizat Roxana ȚURCANU-TOLOMEY, coordonator Antena AUF Chișinău, îi revine Agenţiei Universitare a Francofoniei  (AUF), care susține prioritar proiecte privind dezvoltarea parteneriatelor universitare în domeniile de formare profesională.

Potrivit prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector UTM responsabil pentru probleme financiare și relații internaţionale, la nivelul UTM există o compatibilitate a programelor de studiu cu cele din România în proporție de circa 70%, ceea ce creează o bună oportunitate pentru studenţii noștri de a se încadra în acest proiect de studii.

Acordul semnat constituie o filă nouă în colaborarea UTM cu aceste două universități din România, care a demarat acum un pătrar de secol. În perioada ce s-a scurs, partea română a organizat nenumărate stagii pentru corpul profesoral, a transmis colegilor din Chișinău mai multe loturi de literatură didactică și științifică, echipament și diferite mijloace tehnice, profesorii și studenții au participat reciproc la diferite seminare, conferințe, simpozioane, expoziții și alte evenimente naționale ți internaționale.

Proiectul inițiat astăzi constituie o oportunitate favorabilă pentru Universitatea Tehnică a Moldovei în vederea extinderii relațiilor prietenești de colaborare cu universităţi-partenere AUF din România şi alte ţări.

https://www.privesc.eu/Arhiva/77763/Semnarea-Acordurilor-de-colaborare-dintre-Universitatea-Tehnica-a-Moldovei-si-doua-universitati-de-prestigiu-din-Romania–Universitatea-POLITEHNICA-di

 

(Visited 7 times, 1 visits today)