La 26 iunie 2017 BCR Chișinău a lansat a treia ediție a concursului BURSA SPERANȚEI destinat studenților care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare.

Scopul concursului

 • Susținerea studenților care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare
 • Bursa va acoperi taxa pentru studii, cheltuielile necesare pentru achiziționarea de materiale didactice, participare la conferințe studențești, programe de cercetare și perfecționare.

Criterii de eligibilitate:

 • Studenții care își urmează studiile de licență/ master/ doctorat în domeniul științelor tehnice, agricole, medicale, pedagogice
 • Rezultate remarcabile la învățătură – media generală 8,5 și mai mult, dovada implicării studentului în proiecte de cercetare/ studii aprofundate/ stagii.

Documente necesare pentru participare la concurs:

 • Formularul de participare la concurs
 • Copia carnetului de student
 • Extrasul din matricolă
 • Descrierea proiectului de cercetare/ studii/ stagiu (2-3 pagini)
 • Scrisoare de recomandare de la facultate

Perioada concursului:

 • 26 iunie – 24 septembrie 2017 – depunerea dosarelor în plic la sediul central BCR Chișinău
 • 24 septembrie – 15 soctombrie 2017 – interviuri cu candidații preselectați de comisia de selecție
 • până în 26 octombrie 2017 – anunțarea câștigătorilor concursului

 

Informații de contact

Adresa: str. Pușkin 60/2, mun. Chișinău

Tel.: +373 (22) 852 098

E-mail: resurse.umane@bcr.md

bursa-sperantei-de-la-bcr-chisinau-8808

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, BCR Chişinău S.A. va păstra confidenţialitatea informaţiilor cu caracter personal recepționate de la solicitanți, cu excepţia informaţiilor solicitate de autorităţile publice competente. BCR Chișinău S.A. este înregistrată ca operator al datelor cu caracter personal cu numărul de identificare 0000065.

 

(Visited 20 times, 1 visits today)