- UTM - https://utm.md -

GHELBET Angela – susținerea tezei de doctor

doctorat3

Se anunță susținerea tezei de doctor

Pretendent: GHELBET Angela, Universitatea Tehnică a Moldovei

Tema tezei: „DEZVOLTAREA INDUSTRIEI DE ÎNCĂLȚĂMINTE  DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Specialitatea: 521.03 Economie și management în domeniu de activitate

Conducător științific: dr., conferențiar universitar UȘANLÎ Demian, UTM

Consiliul științific specializat: D 31.521.03 – 11, Universitatea Tehnică a Moldovei

  1. BUGAIAN Larisa hab., profesor universitar, UTM, președinte al CŞS;
  2. CRUCERESCU Cornelia, conf. universitar, UTM, secretarul științific al CŞS;
  3. STRATAN Alexandru, hab., profesor universitar, INCE, membrual CŞS;
  4. FUIOR Elena,, profesor universitar, UCCM, membrual CŞS;
  5. GHEORGHIȚĂ Maria,, profesor universitar, UTM, membrual CŞS;
  6. JALENCU Marian, conf. universitar, USM, membrual CŞS.

Referenţii oficiali:

BURLACU Natalia, dr. hab., profesor universitar, ULIM;

MELINTE Claudia, dr. conf. universitar, Oficiul Național Erasmus + în Moldova.

Data: 06 septembrie 2017,   Ora: 1500,  Local:  Universitatea Tehnică a Moldovei,

Blocul nr. 1,  str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, etajul 2, sala: 205.

Vezi rezumatul tezei [1]

(Visited 98 times, 1 visits today)