Adunarea Generală a membrilor titulari şi corespondenţi ai AŞM, convocată pe 20 iulie 2017, a vizat alegerea membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai AŞM. Adunarea generală este constituită actualmente din 46 membri titulari şi 31 membri corespondenţi. La şedinţă au fost prezenţi 55 de membri, inclusiv 32 membri titulari şi 23 membri corespondenţi.

Pentru titlul de membru corespondent la specialitatea „Ingineria compozitelor şi materialelor hibride” a fost votat doctorul habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesorul universitar din cadrul Departamentului de Fizică al UTM, Dumitru ŢIULEANU.

Dl ŢIULEANUa absolvit Facultatea de Fizică a USM (1970) şi doctorantura la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (1975). A activat în calitate de inginer şi colaborator ştiinţific în instituţiile AŞM, conferenţiar la USM (1979-1989), şef Catedră fizică (1989-1999) şi profesor universitar la UTM (1999 până în prezent). A îmbinat munca la pupitrul catedrei cu cea de cercetare şi îndrumare a doctoranzilor. Sub conducerea sa la catedră a fost fondată direcţia ştiinţifică de cercetări fundamentale în domeniul fizicii stării necristaline a corpului solid, în special a sticlelor calcogenice semiconductoare (SCS), în sisteme binare, ternare şi cuaternare, studiul proprietăţilor lor fizice, spectrului energetic al electronilor, precum şi aplicarea lor în micro şi nanoelectronică, optoelectronică, medicină şi protecţia mediului ambiant. În procesul dezvoltării acestei direcţii de cercetare au fost create laboratoare ştiinţifice, cu implicarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor UTM în executarea a 16 proiecte internaţionale şi naţionale de cercetare. Au fost susţinute 5 teze de doctor. A publicat 210 lucrări ştiinţifice, inclusiv 90 articole publicate în reviste internaţionale recenzate şi cu factor de impact, având peste 440 de referinţe bibliografice cu indicele 12 (Hirsch). A editat 7 monografii, manuale, culegeri tematice şi lucrări metodice, inclusiv „SemiconductorsandSemimetals” (Volume 80, Academic Press, Elsevier Science, Oxford); NanoscienceAdvances in CBRN AgentsDetection, Information and Energy Security, (Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2015). Rodul cercetărilor sale s-a materializat în 21 brevete de invenţie şi 2 patente ale URSS, RM şi Germaniei. Este membru al colegiilor de redacţie şi recenzent al unor prestigioase reviste internaţionale din Canada, România, Germania, Olanda, Republica Moldova.

Îl  felicităm călduros pe colegul nostru, profesorul universitar Dumitru ŢIULEANU cu ocazia alegerii sale în calitate de membru corespondent al AŞM, dorindu-i să atingă noi culmi în pregătirea cadrelor de ingineri şi în cercetarea ştiinţifică!

(Visited 27 times, 1 visits today)