Studii sau Cercetare in SUA!

Ambasada Statelor Unite ale Americii in Moldova anunță competiția anuală pentru Programul Fulbright Scholar, Programul Fulbright Faculty Development, și Programul Fulbright Foreign Student, anul academic 2018-2019.

Programul Fulbright Scholar oferă burse non-degree cercetătorilor cu scopul de a efectua cercetări în Statele Unite, cadrelor didactice universitare, sau experților din diverse domenii, care dețin titlul de doctor, sau au o experiență profesională echivalentă.

Programul Fulbright Faculty Development oferă tinerilor profesori din universitățile din Moldova, cu o experiență profesională de cel puțin 2 ani, oportunitatea de a studia metodologia de predare și de dezvoltare a curriculumului în Statele Unite.

Programul Fulbright Foreign Student este adresat tinerilor specialiști din Moldova, care au absolvit ciclul I – Licență cu rezultate foarte bune și doresc să continue studiile la nivel Masterat în următoarele domenii: Administrarea Business-ului, Economie, Științele Educației, Afaceri Internaționale, Jurnalism și Comunicare Mass-media, Drept, Bibliotecă și Informatică, Administrație Publică, Sănătate Publică și Politică Publică

Cerințe de eligibilitate:

  • Cetățenia Republicii Moldova și reședința permanentă în țară (rezidenții permanenți din regiunea transnistreană pot fi luați în considerare indiferent de cetățenie)
  • Eligibilitatea pentru viză J-1 în S.U.A. (cerința de ședere nu mai puțin de doi ani în țară de origine)
  • Prezentarea detaliată a activității de cercetare sau de studiu propuse la o instituție din S.U.A.
  • Experiență în limba engleză scrisă și vorbită
  • Pentru fiecare program se pot aplica și alte cerințe specifice

Data limită de prezentare a cererilor on-line este 1 octombrie, 2017. Pentru mai multe informații , trimiteți mail la adresa education-moldova@state.gov

Pentru aplicarea online și mai multe informații despre Programul Fulbright Scholar, accesați: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/30/

Pentru aplicarea online și mai multe informații despre Programul Fulbright Faculty Development, accesați: https://md.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/210/2017/08/FFDP-2018.pdf

Pentru aplicarea online la Programul Fulbright Foreign Student accesați: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/

Pentru mai multe informații, accesați https://md.usembassy.gov/study-research-usa-4/