Studenții UTM – câștigători ai burselor de merit

Universitatea Tehnică a Moldovei îi felicită călduros pe cei 8 studenți ai săi – beneficiari ai Bursei Republicii, Bursei Președintelui și Bursei Guvernului Republicii Moldova pentru anul de studii 2017/2018.

În cadrul concursului celei mai prestigioase „Burse a Republicii” două studente ale UTM au obținut câte o bursă lunară în valoare de 1385 de lei pentru performanțe deosebite la studii și activitate extracurriculară prodigioasă.

Beneficiari ai „Bursei Republicii”:

1. Ana-Maria COZONAC – ciclul I, anul IV, specialitatea „Ingineria sistemelor biomedicale”, FCIM;

ana maria cozonac

2. Ana-Maria CÎRJA – ciclul I, anul III, specialitatea „Design şi tehnologii poligrafice”, FTP.

ana-maria cirja

Totodată, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a propus spre aprobare și lista candidaţilor din rândul studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru acordarea „Bursei Preşedintelui” Republicii Moldova (în valoare de 1200 de lei lunar), în care se regăsește și un student al UTM.

Beneficiar al „Bursei Președintelui” Republicii Moldova:

1. Alexandru CIUVAGA – ciclul I, anul III, specialitatea „Tehnologia produselor alimentare”, FTA.

ciuvaga alexandru

Printre cei 30 de studenți care vor primi „Bursa Guvernului” Republicii Moldova, sunt 5 studenți ai Universității Tehnice a Moldovei. Bursa Guvernului reprezintă o indemnizație lunară în valoare de 1155 de lei și este acordată studenților ciclurilor I și II (studii superioare de licență și master), care își realizează studiile prin învățământ cu frecvență, în scopul stimulării activității de intruire și sprijinului social.

Beneficiari ai „Bursei Guvernului” Republicii Moldova:

1. Grigore CUȘNIR – ciclul I, anul IV, specialitatea „Securitate informaţională”, FCIM;

cusnir grigore

2. Ana-Maria BRÎNZĂ – ciclul I, anul IV, specialitatea „Tehnologii informaționale”, FCIM;

ana-maria brinza

3. Irina FIODOROVA – ciclul I, anul IV, specialitatea „Evaluarea imobilului”, FCGC;

irina Fiodorova

4. Felicia CALANCEA – ciclul I, anul III, specialitatea „Design interior”, FUA;

calancea felicia

5. Eugeniu DAVID – ciclul I, anul IV, specialitatea „Securitate informațională”, FCIM.

david Eugeniu

Universitate Tehnică a Moldovei este mândră de cei 8 performeri ai săi, care au excelat în diverse domenii atât academice, cât și extracurriculare și care pe parcursul studiilor  au depus efort și au obținut noi cunoștințe și noi competențe. Sunt merite prin care acești tineri devin ambasadorii UTM în societate.

La bursele de merit respective pot candida studenții ciclului I şi II, care au obținut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9,0 în domeniile de studiu real (în cazul UTM) şi care participă activ la cercetări ştiinţifice, conferinţe, concursuri etc. Bursele reprezintă o indemnizație lunară, acordată studenților care își realizează studiile prin învățământ cu frecvență, în scopul stimulării activității şi sprijinului social.

 

(Visited 97 times, 1 visits today)