Absolventul Facultății Energetică și Inginerie Electrică Andrei  CIOBANU (gr. IME-131) a abordat în teza sa de licență problema privind „Implementarea sistemului de management energetic și a trigenerării la o fabrică de produse lactate din Republica Moldova”, recomandând, în concluzie, implementarea SME la toate întreprinderile industriale din ţară în scopul minimizării cheltuielilor legate de procurarea  şi utilizarea resurselor energetice.

Sub conducerea științifică a dr., conf. univ. Corina CHELMENCIUC, șef Departament Termoenergetică și Management în Energetică, studentul și-a propus să efectueze o analiză a fezabilităţii tehnice și economice a implementării Sistemului de Management Energetic (SME) la o întreprindere de produse lactate din țară. Stabilind punctele tari şi oportunităţile întreprinderii şi identificând punctele slabe şi riscurile ce persistă, aplicând analiza de regresie și tehnica Cusum, autorul proiectului a evaluat beneficiile energetice și financiare care urmează a fi obținute în rezultatul implementării SME.

Studiul efectuat a demonstrat că în rezultatul implementării SME, peste un an, la întreprindere se va înregistra o reducere a consumului de gaze naturale cu cca 21,6 %, iar a emisiilor gazelor cu efect de seră – cu 125,4 t CO2. Aceste performanțe energetice și de mediu au fost obținute prin implementarea măsurilor cu cost mic sau cost zero. Implementarea SME în primul an a adus întreprinderii un beneficiu în valoare de circa 18 mii €.

Rezultate meritorii în subiectul dat se datorează și trigenerării, care implică producerea simultană a energiei electrice, energiei termice și a frigului, pe baza utilizării unei singure surse de combustibil. Structura unei centrale de trigenerare include 2 grupe de instalații: de cogenerare și de producere a frigului. Studiind principiului trigenerării în cadrul întreprinderii analizate prin utilizarea modelului static echivalent de calcul a costurilor anuale, în rezultatul calculelor efectuate, a fost dimensionată o instalație de trigenerare compusă dintr-o instalație de cogenerare cu puterea electrică de 800 kW, un cazan recuperator de abur cu debitul de 1 t/h, un schimbător de căldură de 767,9 kW pentru prepararea apei calde de consum și pentru încălzirea încăperilor și o instalație frigorifică cu puterea sumară de 490 kW, care va asigura condițiile necesare pentru păstrarea producției finite.

Costul nivelat al energiei electrice produse constituie 2 lei/kWh și este atractiv în comparație cu valoarea tarifului nivelat al energiei electrice achiziționate din reţea, care constituie 3 lei/kWh. Implementarea instalației de trigenerare la întreprindere este fezabilă, cu o economie netă totală actualizată de peste 270 mii €, în cazul în care se va comercializa surplusul de energie electrică produs.

Astfel, în scopul minimizării cheltuielilor legate de procurarea  şi utilizarea resurselor energetice, absolventul Andrei Ciobanu recomandă implementarea SME la toate întreprinderile industriale din ţară. În ceea ce priveşte aplicarea principiului trigenerării, aceasta ar fi o soluție fezabilă pentru întreprinderile, care, pentru efectuarea proceselor tehnologice, utilizează energie electrică, termică și frig.

(Visited 10 times, 1 visits today)